Razvojnoj agenciji Vidra odobren projekt “Pozitivne vibracije” vrijedan 1.788.844,96 kn

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije proveo je procjenu kvalitete projektnog prijedloga “Pozitivne vibracije” prijavljenog na  otvoreni privremeni poziv „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i uputilo ga na donošenje Odluke o financiranju.

Projektom vrijednim 1.788.844,96 kuna u 100% intenzitetu potpore će se osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije, omogućiti će se održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva.

Projekt će trajati 24 mjeseca, prijavitelj projekta je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a projektni partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Virovitica, Gradska razvojna agencija Slatine, Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.