Županijski kanal Rušani i rijeka Vojlovica kod Čačinaca u porastu, na snazi redovne mjere obrane o poplava

Naglim topljenjem snijega stvaraju se problemi bujanja rijeka i potoka na području Virovitičko-podravske županije. Najveći vodostaji zabilježeni su na Županijskom kanalu Rušani (272 cm) i rijeci Vojlovici (363) kod Čačinaca gdje su prema Državnom hidrometeorološkom zavodu zbog visine vodostaja na snazi redovne mjere obrane od poplava. Voda je na drveću koja su u rijeci Vojlovici, došla gotovo do krošnji. Prema viđenom prometnice su za sada sigurne, a oko naše kamere zabilježilo je prometnicu između orahovačkih prigradskih naselja Donja i Gornja Pištana gdje je voda prekrila cestu za nekoliko centimetara. (www.icv.hr, vg)