Grad Virovitica započeo izradu projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice u cilju obrane od poplava i navodnjavanja poljoprivrednih površina

Grad Virovitica je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuo izradu idejnog projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i navodnjavanja poljoprivrednih površina na području grada Virovitice, kao i dodatnih rekreativnih i turističkih sadržaja. Tim povodom, zamjenik gradonačelnika Virovitice Damir Marenić i pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo održali su u Osijeku sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda iz Osijeka i Virovitice te zajednicom ponuditelja – Institutom za elektroprivredu i Gekonom iz Zagreba koji će izraditi idejno rješenje.

Zahvatom se planira unaprjeđenje sustava obrane od poplava na slivu Ođenice te revitalizacija Virovitičkih jezera povećanjem prostora akumulacija, odnosno retencija.

– Planiranom sanacijom, prenamjenom, rekonstrukcijom i izgradnjom građevina na slivu Ođenice omogućila bi se kontrola tzv. brdskih voda, smanjio vodni val i protoci u nizvodnim vodotocima te spriječile poplave nizinskog dijela sliva. Također, omogućio bi se i plovni put do Poduzetničke zone Zapad, navodnjavanje poljoprivrednih površina, kao i uzgoj riba te dodatni sadržaji za sport i rekreaciju, rekao je zamjenik gradonačelnika Damir Marenić.

Zajednica ponuditelja, Institut za elektroprivredu i Gekon, izradit će u narednih mjesec dana tri varijante idejnog rješenja koje će biti prezentirane u Gradu Virovitici, a nakon toga slijedi dogovor o daljnjim aktivnostima. (virovitica.hr)