NE PLAĆAJTE DVOSTRUKO Vodnu naknadu već ste platili, na kućne adrese stigla su samo rješenja

Mnoge građane ovih dana zbunila su rješenja Hrvatskih voda u kojima su dobili obavijest o iznosu za naknadu za uređenje voda. Riječ je o obavijesti koju Hrvatske vode šalju građanima na kućne adrese i u kojima ih obavještavaju o iznosu koji im pripada na ime vodne naknade. No mnogi su pomislili kako je riječ o računima koje treba platiti te se javili gradskim službama za pomoć.

Potaknuti upitima građana, Služba za financije grada Virovitice odgovara kako su naknadu za uređenje voda građani već platili u okviru svojih računa za komunalnu naknadu te je ne trebaju dodatno plaćati.

Naknada za uređenje voda se koristi za ulaganja u zaštitu od poplava, gradnju akumulacija i retencija, zaštitnih vodnih građevina. Koristi se za i gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode kao i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar, te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra. Jedna je od stavki koje se nalaze u komunalnoj naknadi Grada Virovitice. (www.icv.hr, mlo)