Općina Sopje nabavila mobilno reciklažno dvorište

Po Uredbi o gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su, uz reciklažno dvorište, osigurati i sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Općina Sopje nabavila je mobilno reciklažno dvorište koje će najmanje jednom svaka 3 mjeseca biti dostupno svakom naselju u općini, a biti će, sukladno uredbi, izloženo na javnoj površini ili površini dostupnoj s javne površine u naselju. Vrijednost nabavke je 88 000 kuna. (www.icv.hr, af)