U Zagrebu predstavljeni ciljevi eksperimentalnog programa “Škola za život” koji će se provesti u tri škole u županiji

Od rujna 2018. godine u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina započinje provedba eksperimentalnog programa “Škola za život” u svim prvim razredima koji će biti upisani. U programu sudjeluje 46 osnovnih i 26 srednjih škola, a uz Srednju školu Marka Marulića Slatina, koja je jedina srednja škola u Virovitičko-podravskoj županiji koja se uključila, sudjeluju i dvije osnovne škole, OŠ Eugena Kumičića Slatina i OŠ Suhopolje.

Na sastanku ravnatelja eksperimentalnih škola, koji je održan 17. travnja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu ministrica, Blaženka Divjak i pomoćnica ministrice Lidija Kralj predstavile su ravnateljima 72 škole ciljeve koji se žele ostvariti ovom reformom kao i sve ono što će se događati u eksperimentalnim školama, te zadaće koje su postavljene pred nastavnike, stručne suradnike, ravnatelje, roditelje i učenike uključene u eksperimentalni program.

Eksperimentalnim programom ostvarit će se nekoliko ciljeva:
1. Promijeniti nastavne metode, načine rada i metode vrednovanja
2. Promjeniti udžbenike, nastavne materijale i obrazovne sadržaje
3. Aministrativno rasterećenje nastavnika
4. Stvaranje poticajnog okruženja za učenje
5. Profesionalni razvoj učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
6. Izmjena kurikuluma nastavnih predmeta
7. Podrška zajednice i gospodarstva
8. Svrhovita primjena tehnologije
9 . Mreže podrške

Ovaj eksperimentalni program vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a sredstva za provedbu programa u potpunosti su osigurana iz tri izvora:
– državni proračun RH – 33 950 000 kn godišnje,
– europski socijalni fond – 155 000 000 kn
– podrška EK strukturnim reformama – 4 028 000 kn.

Sudjelovanje u programu našoj školi donosi sljedeće:
– u eksperimentalnom programu u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina sudjelovat će učenici 1. razreda opće gimnazije, elektrotehnike, ekonomije, agroturističkog tehničara i agrotehničara, a program će se provoditi međupredmetno u svim općeobrazovnim predmetima
– niti roditelji niti škola neće biti dodatno financijski opterećeni provedbom ovog programa
– kako bi se eksperimentalni program mogao što kvalitetnije odvijati škola će biti opremljena opremom koja joj nedostaje (sportski rekviziti, kemijski i fizikalni laboratorij, tehnička oprema, glazbeni instrumentarij, informatička oprema i sl. u vrijednosti oko 150 000 kn)
– svi učenici koji upišu prvi razred u smjerovima koje nudi Srednja škola Marka Marulića Slatina, a planiran je upis 104 učenika u 5 smjerova, dobit će besplatne udžbenike iz općeobrazovnih predmeta (kombinacija tiskanog i digitalnog oblika)
– svi učenici koji upišu prvi razred, kao i svi nastavnici uključeni u eksperimentalni program, besplatno će dobiti tablete na korištenje te besplatni pristup mobilnom internetu
– škola će u okviru obavezne godišnje satnice sama moći mijenjati uobičajeni kalendar rada te ga prilagođavati potrebama izvođenja eksperimentalnog programa
– roditelji će biti uključeni u radionice i predavanja kako bi bili informirani o tijeku eksperimentalnog programa i bili njegovi aktivni sudionici. Tijekom provedbe programa neće biti financijskog opterećenja za roditelje.

– Srednja škola Marka Marulića Slatina zahvaljuje svima koji su nas podržali i dali svoju suglasnost da se prijavimo na poziv MZO i uključimo u provedbu eksperimentalnog programa, Vijeću roditelja, svim nastavnicima škole, članovima Školskog odbora, te našem osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji – zahvalio se ravnatelj SŠ Marka Marulića Slatina, Darko Špoljarić, na podršci.

Sve informacije vezane uz eksperimentalni program roditelji mogu potražiti na web stranicama: http://ss-mmarulica-slatina.skole.hr/ i http://www.mzos.hr/ ili u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina.
(AF; Darko Špoljarić, ravnatelj SŠ Marka Marulića Slatina)