Utvrđen popis kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u županijski Savjet mladih

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije (“Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije br. ), Odbor za izbor i imenovanja na 6.sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine usvojio je Izvješće o ispunjavanju formalnih uvjeta sa popisom važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije.

Naime, sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije Županijska skupština Virovitičko-podravske županije putem Odbora za izbor i imenovanja pokrenula je postupak izbora članova Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije i njihovih zamjenika. Javni poziv za isticanje kandidature objavljen je na službenoj mrežnoj stranici Županije 8. veljače 2018. te Virovitičkom listu, a rok za podnošenje prijava bio je 20 dana od dana objave.

Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Županije koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih ima jedanaest članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta te se bira na razdoblje od tri godine.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje se Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova u Savjet mladih koji se može vidjeti ovdje. (www.vpz.hr)