Predstavljen Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Čađavica

Predstavnici konzultantske tvrtke Agrodet predstavili su javnosti Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Čađavica.

Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Virovitica, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, iznosi 3.334,0869 ha.

20180509 142016 Custom

Prema Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem površine će se davati samo u zakup. Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi je 75 hektara.

Na području općine Čađavica postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže (Natura 2000), za koje je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu.

Državno zemljište daje se u zakup putem Javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do 100 hektara. Iznimno se može raspisati natječaj za proizvodno-tehnološku cjelinu površine veće od 100 hektara ako tu proizvodno-tehnološku cjelinu čini jedna katastarska čestica ili ako je predmet zakupa ribnjak.

Pravo prvenstva na Javnom natječaju za zakup imaju: nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, a koji je najmanje tri godine do objave Javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke; dosadašnji posjednik; mladi poljoprivrednici do 41 godinu života; OPG-i koji ima sjedište na području općine ili grada gdje se zemljište nalazi. Zakupnina se plaća godišnje do kraja prosinca tekuće godine. (ADF, Općina Čađavica; foto DJ)

20180509 140939 Custom20180509 143010 Custom 20180509 143031 Custom 20180509 143100 Custom

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content