MGIPU Doznajte što će se graditi u Crncu, Čačincima, Čađavici, Gradini, Lukaču, Mikleušu, Sopju, Suhopolju, Špišić Bukovici, Voćinu i Zdencima

U cilju financiranja kapitalnih projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2018. godinu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je 26. veljače 2018. godine donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Sukladno rečenoj Odluci, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 26. veljače 2018. godine Javni poziv za dostavu prijedloga projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Do 28. ožujka 2018. godine, do kada je poziv bio otvoren, 385 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 551 projektni prijedlog za čije je sufinanciranje zatraženo ukupno 142.294.807,49 kuna.

Nakon provedenog postupka administrativne provjere, 550 projekata koji su zadovoljili kriterije kompletnosti i prihvatljivosti, formirano Povjerenstvo vrednovalo je, ocijenilo, izradilo rang listu projekata, te na prijedlog Povjerenstva, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o odabiru 167 projekata za sufinanciranje u 2018. godini.
Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, iznosi kumulativno do 450.000,00 kuna, s tim da udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o indeksu razvijenosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) i ne prelazi:
– 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
– 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
– 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
– 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
– 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
– 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, u roku od najviše 90 dana, jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti ugovor s odabranim projektantom/izvođačem radova/dobavljačem opreme za projekt za koji su sredstva namijenjena, nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

S područja Virovitičko-podravske županije bespovratna sredstva su dobili:

Crnac – Izgradnja pješačkih staza u naselju Crnac ‐ Kolodvorska ulica – 337.000,00 kuna.
Čačinci – Sanacija krovišta na društvenom domu u naselju Humljani – 86.000,00 kn
Čađavica – Održavanje postojeće građevine ‐ sanacija prilazne ceste i parkirališta mjesnog groblja Čađavički Lug – 261.000,00 kn
Gradina – Rekonstrukcija rasvjetnih tijela u Općini Gradina – 230.000,00 kn.
Lukač – Energetska obnova zgrade društvenog doma u Breziku – 192.000,00 kn
Mikleuš – Izgradnja kuće oproštaja u Balincima – 271.000,00 kn
Sopje – Izgradnja platoa na mjesnom groblju u Sopju – 216.000,00 kn
Suhopolje – Sanacija nerazvrstane ceste u Ulici Petra Preradovića u Suhopolju – 271.000,00 kn
Špišić Bukovica – Kupnja led uličnih svjetiljki za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Vukosavljevica – 183.000,00 kn
Voćin – Nabava komunalnog stroja (traktora) i dodatne opreme za održavanje javnih površina u naseljima na području općine Voćin – 135.000,00 kn
Zdenci – Izgradnja pješačke staze u Donjem Predrijevu – 337.000,00 kn. (www.mgipu.hr, www.ravidra.hr, www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak, ilustracija)