MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 250 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju po prvi put je objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Programa ruralnog razvoja.

Cilj ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, radi smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a po projektu se financira do 70 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura, a najviši 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovaj natječaj iznosi 250.000.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva (SO) najmanje 2.000 eura i koji posjeduju rješenje/odobrenje za djelatnost koja je predmet potpore.

Prihvatljivi su projekti iz sljedećih sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaje proizvoda, marketing se mora odnositi na predmet prerade, gdje izlazni proizvod ne smije bit proizvod iz Priloga i Ugovora o funkcioniranju Europske unije
b) usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:
– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,
– usluge u društvenim djelatnostima i
– intelektualne usluge
c) tradicijskih i umjetničkih obrta,
d) turizma u ruralnom području.

– Raspisivanje ovog natječaja jedna je od mjera demografske obnove ruralnih područja Republike Hrvatske, ali i jedan od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja RH do 2020. godine. Razvojem nepoljoprivrednih djelatnosti potičemo ostanak mladih poljoprivrednika u ruralnim područjima te novo zapošljavanje i izvan okvira uobičajenih poljoprivrednih zanimanja – komentirao je potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Prijave na natječaj za operaciju 6.4.1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimat će od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine, a sve informacije dostupne su ovdje. (www.mps.hr)