Objavljen poziv udrugama i institucijama za projekt uključivanja djece i mladih u zajednicu kroz sport

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 8. lipnja otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 50 milijuna kuna. Cilj Poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne uključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični ciljevi Poziva su:

Povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti;
Poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Poziv je namijenjen:

Komponenta 1 – djeci i mladima u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti koji su ujedno i pripadnici jedne od niže navedenih skupina:

 • djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni
 • djeca čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji
 • djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa
 • nezaposleni mladi

Komponenta 2 – osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju:

 • Osobe s invaliditetom
 • Djeca s teškoćama u razvoju

Najniži iznos bespovratnih sredstava (kn): a) Komponenta 1: 150.000,00 b) Komponenta 2: 400.000,00

Najviši iznos bespovratnih sredstava (kn): a) Komponenta 1: 1.000.000,00 b) Komponenta 2: 1.500.000,00

Intenzitet potpore u obje komponente iznosi 100%

Prihvatljivi Prijavitelji:

a) pravna osoba:

– organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti29,

– ustanova upisana u registar športske djelatnosti,

– osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

– srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

– sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

– ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici

b) registrirana u Republici Hrvatskoj.

Troškovi opreme i najma prostora i vozila ograničeni su na najviše 30% svih ostalih prihvatljivih troškova projekta.

Troškovi adaptacije/manjih infrastrukturnih zahvata (primjenjivo isključivo na Komponentu 2) za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju ograničeni su na najviše 30% svih ostalih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine. (www.icv.hr, ravidra.hr)