Održan prvi ispit poslušnosti za pse i vodiče u Virovitičko-podravskoj županiji

Četiri člana Kinološke udruge Slatina u subotu, 28. srpnja, pristupili su polaganju ispita poslušnosti za pse i vodiče po BH-VT programu. Ispit je održan u organizaciji Kinološke udruge Slatina i prvi je takav ispit održan u Virovitičko-podravskoj županiji.

BH-VT je ispit za psa pratitelja sa testom ponašanja i ispit stručnosti za držatelja psa, odnosno polaganjem tog ispita vlasnik psa dokazuje da je narav i ponašanje njegovog psa dovoljno kvalitetna da bi se uklopilo u našu civiliziranu zajednicu. BH-VT ispit je također osnova za sve druge ispite kod radnih pasa, (agility, policijski rad, spasilački), tj. pas ne može pristupiti ni jednom drugom ispitu ako nema položen ovaj ispit. Sam ispit se sastoji od tri dijela, pismeni ispit za vlasnika i praktični dio, poslušnost na poligonu, te socijalizacijski dio na ulici gdje se pas i vlasnik ocjenjuju u situacijama iz stvarnog života (susret sa biciklistima, rolerima i sl.)

 

Kandidati koji su polagali sa svojim psima bili su: Mario Šimek i Proxi, Filip Košutić i Pablo, Fran Bišćan i Alfa, te Martin Bišćan sa Ogijem. Nakon uspješno riješenog pismenog dijela ispita pristupilo se ispitu poslušnosti na poligonu kinološke udruge gdje su psi i vodiči odradili solidan posao. Socijalizacijski dio se odvijao na parkiralištu KTC-a u Slatini gdje su psi dokazali da ih ne plaši promet, da nisu agresivni na bicikliste i prolaznike, ta da mogu sačekati vlasnika dok ”skoči” u trgovinu.
Svi kandidati su položili ispit i od danas su službeno osposobljeni za vodiče pasa, što će moći dokazati službenom iskaznicom koji izdaje Hrvatski kinološki savez. Također, položeni ispit se upisuje psima u njihovu radnu knjižicu.

Kandidati su ispit polagali pred eminentnim kinološkim sucem Zdravkom Kličekom iz Križevaca, višestrukim svjetskim i europskim prvakom u radu sa službenim psima. (www.icv.hr, ADF; MB)