PROJEKT „IN-IN INTEGRACIJA I INKLUZIJA“ Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

U sklopu projekta „In-In – integracija i inkluzija“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014 – 2020., objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi. Naime, u sklopu projekta „In-In – integracija i inkluzija“ raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe srednje stručne spreme, prvostupnici i magistri struke odgojno-obrazovnog usmjerenja koji će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka. Javni poziv odnosi se na 44 osobe. Pravo prednosti ostvarit će kandidati koji su bili zaposleni kao pomoćnici u nastavi u školskoj 2017./2018. godini i koji su prošli postupak selekcije i edukacije. U slučaju potrebe i uključivanja novih učenika u Projekt, povećat će se i broj pomoćnika.

Pomoćnici u nastavi bit će angažirani u okviru Projekta u ovim osnovnim školama:
– OŠ Davorin Trstenjak, Čađavica – 1 pomoćnik u nastavi
– OŠ Eugena Kumičića Slatina: 4 pomoćnika u nastavi
– OŠ Josipa Kozarca Slatina – 5 pomoćnika u nastavi
– OŠ Suhopolje – 4 pomoćnika u nastavi
– OŠ August Cesarec Špišić Bukovica – 3 pomoćnika u nastavi
– OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica – 3 pomoćnika u nastavi
– OŠ Ivan Goran Kovačić Zdenci – 3 pomoćnika u nastavi
– OŠ Petra Preradovića Pitomača – 4 pomoćnika u nastavi
– OŠ Mikleuš – 2 pomoćnika u nastavi
– OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica – 2 pomoćnika u nastavi
– OŠ Gradina – 1 pomoćnik u nastavi
– OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci – 2 pomoćnika u nastavi
– OŠ Voćin – 2 pomoćnika u nastavi
te u ovim srednjim školama:
– Industrijsko-obrtnička škola Slatina – 2 pomoćnika u nastavi
– Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača – 2 pomoćnika u nastavi
– Srednja škola Marka Marulića Slatina – 2 pomoćnika u nastavi
– Industrijsko-obrtnička škola Virovitica – 2 pomoćnika u nastavi.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se zemaljskom poštom preporučeno na ovu adresu:
Virovitičko-podravska županija” – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“ (ne otvarati), Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica.

Prijave se mogu predati i osobno u Pisarnicu Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 033 638 120.

S odabranim pomoćnicima bit će sklopljeni ugovori o radu na određeno vrijeme kojima će se definirati međusobna prava i obveze. Cijeli tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje ili u rubrici Natječaji.

Za navedeni projekt, „In-In – integracija i inkluzija“ Virovitičko-podravskoj županiji je osigurano bespovratnih 7.566.487,82 kune, a ostatak do punog iznosa, koji je 7.973.116,80 kuna, osigurava Virovitičko-podravska županija. Nastavak je to projekta, koji je započeo još u vrijeme tadašnjeg župana Tomislava Tolušića. 2015. godine, kada je zaposleno 79, a 2016. godine 49 pomoćnika u nastavi ovih iznimno uspješnih projekta Virovitičko-podravske županije i VIDRA-e. Projektnu prijavu za „In-In – integracija i inkluzija“, napisala je Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu VPŽ uz suradnju s VIDRA-om.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak)