LAG Marinianis poziva mlade na edukacije projekta “LAG-am-Lokalna akcijska grupa-aktivni mladi”

LAG Marinianis poziva sve mlade u dobi od 15 do 29 godina da iskažu interes za pojedine vrste besplatnih edukacija koje obuhvaća provedba projekta LAG-am – Lokalna akcijska grupa – aktivni mladi.
Projektom je obuhvaćena ciljana skupina mladih od 15 do 29 godina, te je u planu educirati 150 mladih kroz edukacije PCM-a, ECDL-a, njemačkog i engleskog jezika, pripremu za državnu maturu, voditelja seljačkog gospodarstva, edukacija – mladi i EU fondovi, prevencije nasilja, te radionicom CLLA-a.
Edukacije započinju 17. rujna u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Slatini, a sve informacije mogu se dobiti na adresi LAG Marinianis Trg sv. Josipa 1 Slatina ili na br. tel. 033/729-045.
Edukacija je namijenjena ciljanoj skupini mladih sa područja LAG obuhvata, tj. s područja grada Slatine, Općina Čađavica, Nova Bukovica, Spoje i Voćin. Partneri LAG-a Marinianis na projektu su Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, Općina Čađavica i Općina Sopje.
Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih na lokalnoj razini sa područja LAG-ova Marinianis, te Bosutski niz. Najveći problem na području provedbe projekta iskazan je kroz socijalnu isključenost mladih, nezainteresiranost, te nedovoljni sadržaji u lokalnoj zajednici koji nisu prilagođeni mladima. (ADF; LAG Marinianis; Foto arhiva)
Obrazac za prijavu OVDJE