POMOĆ LOVAČKIM UDRUGAMA I DRUŠTVIMA Županija sa 150.000 kuna osigurala lovišta u Virovitičko-podravskoj županiji

Foto: K. Toplak

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji u svrhu sufinanciranja osiguranja lovišta od odgovornosti za štetu. Naime, Virovitičko-podravska županija i Hrvatski lovački savez, u svrhu unaprjeđenja i razvitka lovstva na našem području, sporazumom su se dogovorili kako će Županija osigurati lovišta od 1. travnja do 31. prosinca 2018. godine od odgovornosti za štetu koju prouzroči divljač na motornim i željezničkim vozilima na javnim cestama i željezničkim prugama u lovištu.

S tim u vezi, Virovitičko-podravska županija iz sredstava Proračuna za 2018. godinu osigurala je ukupno 150.000 kuna kojim iznosom će sufinancirati troškove osiguranja za sve lovačke udruge – ovlaštenike prava lova u državnim – zajedničkim lovištima na području Županije sukladno raspodjeli koju utvrdi Županijski lovački savez Virovitičko-podravske županije. Sporazum je na tragu nedavno potpisanog sporazuma između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog lovačkog saveza, a koji su potpisali, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak.

Naime, sklopljen je ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava namijenjenih financiranju police osiguranja radi smanjenja utjecaja šteta u lovištima i podizanja razine sigurnosti. Zbog porasta broja motornih vozila, njihove brzine i vrijednosti te sve veće mreže prometnica, štete od naleta divljači u prometu u značajnom su porastu. U 2017. godini na području Hrvatske zabilježeno je 3789 naleta vozila na divljač. Utjecajem ljudi na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, stanište za divljač se mijenja i smanjuje, pa se divljač prilagođava novonastalim uvjetima te hranu nalazi na poljoprivrednim poljima, ali često i stradava u prometu.

Financijska šteta je velika i ovisi o ishodu pojedinačnih sudskih postupaka na razini Hrvatske, troškovima i iznosima kamata i sličnom, a nikad se na jednome mjestu nije mjerila ukupna šteta od naleta divljači. Dugotrajnost sudskih postupaka, neujednačena sudska praksa (zbog tri različita zakona koji uređuju problematiku šteta) i velik broj naleta vozila na divljač rezultiraju velikim troškovima koje lovačke udruge ne mogu podmiriti. Lovačka su društva dovedena pred postupak likvidacije i odustajanje od zakupa prava lova. To stvara problem za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje bi morale provedbu mjera uzgoja i zaštite divljači u lovištima povjeriti trećim osobama, uz isplatu naknade, dok bi u međuvremenu snosile svu odgovornost za štetu.

Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede kao rješenje osmislilo jedinstvenu policu osiguranja za područje cijele Hrvatske čiji će nositelj biti Hrvatski lovački savez. Financiranje takve police osiguranja od naleta na divljač omogućit će se preraspodjelom namjenskih sredstava od zakupnina i koncesija za lovišta u iznosu od 12,5 milijuna kuna.

Na taj će se način osigurati održivost koncesija i zakupa prava lova, odnosno financijska stabilnost lovoovlaštenika, te će se smanjiti nepotrebno opterećenje pravosudnog sustava u Hrvatskoj uzrokovano velikim brojem sudskih postupaka oko utvrđivanja štete, stoji u obavijesti. (www.vpz.hr, www.mps.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)