Guverner HNB Boris Vujčić dodijelio zahvalnicu Milanu Vanđuri direktoru HGK – Županijske komore Virovitica

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dodijelilo je Zahvalnicu Milanu Vanđuri, direktoru HGK – Županijske komore Virovitica. Direktor Županijske komore tako je zahvalnicu dobio za izniman doprinos i suradnju u procesu informiranja poduzetnika, predstavnika financijskih institucija i javnog sektora o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj. (HGK)