U ELITNOM DRUŠTVU Visoka škola Virovitica uz bok s vodećim tvrtkama, fakultetima i istraživačkim centrima

blank

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, uz ulaganje u kadar, usavršavanje, internacionalne programe i akademske uspjehe, od srpnja ove godine može se pohvaliti članstvom u Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO Affiliate Members).

Riječ je o najvažnijoj i najuglednijoj turističkoj organizaciji na svijetu. Što ona predstavlja i od kakvog je značaja za Visoku školu Virovitica članstvo u ovoj organizaciji, saznali smo u razgovoru s dr. sc. Dejanom Tubićem, pročelnikom Odjela za turizam i hrvatskim stručnjakom za ruralni turizam na Visokoj školi u Virovitici.

Što je Svjetska turistička organizacija i koje vrste subjekata okuplja?

Svjetska turistička organizacija je podorganizacija Ujedinjenih naroda osnovana s ciljem praćenja, reguliranja i razvijanja turizma u svijetu. Vodeća je međunarodna organizacija u području turizma i putovanja. Osnovana je 1976. godine sa sjedištem u Madridu, a Hrvatska je članica od 1993. godine. UNWTO Affiliate Members Programme služi kao glavna platforma za suradnju privatnog i javnog sektora u turističkoj industriji. Okuplja više od 500 članova (tvrtke, obrazovne i istraživačke institucije, destinacijski menadžment i nevladine organizacije itd.) iz 80 zemalja svijeta. Odjel za turizam Visoke škole Virovitica član je Svjetske turističke organizacije (UNWTO Affiliate Members) od srpnja 2018. godine te je jedan od rijetkih predstavnika iz Republike Hrvatske u toj najvažnijoj i najuglednijoj turističkoj organizaciji uz primjerice Institut za turizam RH, Ekonomski fakultet u Zagrebu te Udrugu hrvatskih putničkih agencija.

Što ovo članstvo znači za Visoku školu Virovitica i za Vas?

Kao prvo, ono pruža prostor za umrežavanje, razmjenu znanja i razvijanje zajedničkih inicijativa članova. Nadalje, kreira preduvjete za sudjelovanje u različitim modelima istraživanja, ekspertnim skupinama, inovativnim projektima, znanstveno-stručnim te međunarodnim konferencijama, što za članove našeg Odjela, ako znamo da se osim nastavnog, bave i znanstveno-istraživačkim radom, predstavlja nepresušan izvor znanja, novih spoznaja, informacija i iskustava koji se u konačnici prenose našim studentima. Tim se pristupom u području znanja podiže stupanj konkurentnosti, kako nas samih, tako i naših studenata. Postoje i mnogobrojne druge prednosti, što nam je iskustvo preneseno od drugih članova, ali morate nam dati vremena da ih i sami doživimo i proživimo.
Kao znanstveniku i pročelniku Odjela u tek dvogodišnjem mandatu, izrazito me veseli i ne bih htio da me čitatelji krivo shvate jer govorim s puno žara o Odjelu, ali jednostavno, velika je čast da moje kolege i ja sudjelujemo rame uz rame s iskusnim i etabliranim redovitim profesorima s afirmiranih institucija kao voditelji sesija na međunarodnim kongresima, članovi stručnih povjerenstava za provođenje inicijalne akreditacije, ravnopravni znanstvenici u javnim raspravama o turizmu Hrvatske itd. Upravo je to vizija i misija dekana Visoke škole Virovitica, dr. sc. Olivera Jukića, koji ističe da njegovi ljudi trebaju biti prepoznati u akademskim i javnim krugovima kao eksperti i oni koji pridonose društvu.

Visokoj školi stiglo je i vrijedno priznanje s 4. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu “Novo vrijeme – vrijeme za ruralni turizam”. Možete li nam objasniti o čemu je riječ?

Punim srcem i s pravom, iako imamo tek 11. godina, ponosno ističem javno priznanje sa 4. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu “Novo vrijeme – vrijeme za ruralni turizam” od strane dekanice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, prof. dr.sc. Dore Smolčić Jurdana prema kojem je Visoka škola Virovitica, Odjel za turizam jedina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj u području ruralnog turizma. Po prvi put u povijesti rada našeg Odjela, bili smo jedina visoka škola, ravnopravno s najvećim obrazovnim i afirmiranim institucijama iz Hrvatske (Ekonomski fakultet u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli, Institut za turizam RH itd.) i svijeta (UNWTO, Faculty of Tourism, University of Maribor, Univerzitet za Turizam i Menadžment-Skopje, Univerzitet “Mediteran” Podgorica, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor itd.) partner kongresa, što je velika čast i odgovornost u budućnosti. Također, treba istaknuti kako su članovi Vijeća Odjela za turizam mladi doktori znanosti, prvi u svojim znanstvenim područjima ili pohađaju poslijediplomske doktorske studije na najprestižnijim fakultetima u Hrvatskoj.

Visoka škola Virovitica važan dio svog programa posvećuje pitanju ruralnog turizma. U čemu je posebnost Visoke škole Virovitica u odnosu na druge institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj po tom pitanju?

Sustav visokog obrazovanja u području ruralnog turizma strukturiran je kroz nekolicinu fakulteta, veleučilišta i visokih škola, uz naglasak da se ruralni turizam istražuje na bazi jednog do dva predmeta i to najčešće izborna. U obrazovnom i znanstveno-stručnom smislu to je nedovoljno pa čak i neozbiljno. Visoka škola Virovitica sadržajno se bavi ruralnom materijom kroz Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Menadžment ruralnog turizma. Traje tri godine, odnosno šest semestara te je revidiran prema metodologiji i načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, što je svakako dodatna vrijednost i kvaliteta u obrazovnom smislu, na što smo posebno ponosni. Naime, upravo taj studij razvijen je na platformi ključnih informacija i saznanja između tržišta rada, odnosno poslodavaca i nas kao obrazovne institucije. Studijski smjer nije definiran tako da obrazovna institucija, jednostavnim rječnikom rečeno, sama definira što treba učiti, nego poslodavac diktira koje su to temeljne i profesionalne kompetencije koje želi da student posjeduje pri završetku studija. Studente obrazujemo da poznaju zakonitosti funkcioniranja tržišta; identificiraju trendove kretanja domaćeg, ali i međunarodnog turističkog tržišta; znaju i primjene mogućnosti financiranja turizma iz fondova EU i drugih fondova; identificiraju činitelje razvoja ruralnog i drugih oblika turizma; organiziraju i upravljaju događajima i manifestacijama u turizmu; koriste komunikacijske platforme na Internetu i ostale ICT alate; kreiraju paket-aranžmane; upravljaju pojedinim odjelima i turističko-ugostiteljskim subjektima u cjelini; primjenjuju vještine ophođenja s turistima i poslovnim partnerima te druga specifična znanja u sferi ruralnog turizma. Dosad je Visoka škola u ovom studiju imala oko 200-tinjak studenata, a u novoj akademskoj godini upisna kvota je 30 redovitih. Nadogradnja stečenih znanja omogućena im je na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment, smjer Destinacijski menadžment.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)