ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ uspješno završio provedbu projekta u području prevencije i suzbijanja ovisnosti

foto: ZZJZ "Sveti Rok" VPŽ

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije uspješno je ostvario sve predviđene projektne aktivnosti u preventivnom projektu „Zajedno snažniji u borbi protiv ovisnosti“ nakon što je projekt 2017. godine prihvaćen u natječajnom postupku koji je raspisalo Ministarstvo zdravstva.

Projekt koji je realiziran u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom 2017. i 2018. godine osmišljen je u ovome Zavodu, a glavni je cilj bio osnaživanje unutarnjih kapaciteta dionika za učinkovitu međusektorsku suradnju u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijek i učinci ovoga projekta objedinjeni su u javno dostupnoj publikaciji o projektu objavljenoj na web stranici Zavoda.

Nakon što su prethodnim projektom postignuti željeni učinci osnaživanja međusektorske suradnje u području prevencije i suzbijanja ovisnosti među dionicima u Virovitičko-podravskoj županiji kroz izradu protokola međusektorske suradnje u Virovitičko-podravskoj županiji (jedinstvenim protokolom u Republici Hrvatskoj), ovim su projektom osnaženi unutarnji kapaciteti dionika međusektorske suradnje kroz ciljanu edukaciju, produbljivanje suradnje i učenje na primjerima dobre prakse kako bi se svi dionici koji sudjeluju u bilo kojemu obliku prevencije i suzbijanja ovisnosti bili spremni uhvatiti u koštac s izazovima prevencije i suzbijanja ovisnosti.

foto: ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prijavitelj je ovoga projekta i nositelj većine aktivnosti, partner je Udruženje klubova liječenih alkoholičara Slatina, a suradnici u projektu su sve važne institucije i nadležna tijela koja se u našoj županiji bave prevencijom ili suzbijanjem ovisnosti (škole, sudovi, zdravstvo, policija, socijalna skrb, udruge…). Dapače, u mrežu međusektorske suradnje uključeni su i pojedini dionici iz susjednih županija (probacijski uredi u Bjelovaru i Požegi), a sve kako bi se postigli što bolji sinergijski učinci u borbi protiv ovisnosti. Višegodišnji kvalitetan rad stručnjaka iz Virovitičko-podravske županije kroz ovaj je projekt tako dostupan i izvan granica naše županije pa će koristi od toga imati još veći broj korisnika nego do sada.

Navedeni je projekt samo posljednji u nizu međusobno smisleno povezanih projekata koje od 2013. godine Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano aplicira na natječaje, a potom i provodi u našoj županiji, jednako na korist građanima kao i dionicima suradnje.

Slijedom toga Zavod je ponovno aktivirao svoje stručne kapacitete kako bi se i u narednim godinama provodile korisne projektne aktivnosti, pa je tako u pripremi i provedba novog projekta pod nazivom „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“ kojim će se osposobiti mlade da educiraju ostale mlade, a kroz suradnju sa savjetima mladih u Virovitičko-podravskoj županiji.

(www.icv.hr, sb)