FOTO U tijeku su radovi na uređenju Mjesnog groblja u Čađavačkom Lugu

Nakon prolaska projekta na natječaju, koji je prijavila Općina Čađavica, ”Održavanje postojeće građevine i sanacija prilazne ceste i parkirališta Mjesnog groblja Čađavački Lug”, te ishođenja svih potrebnih dozvola, započeli su radovi na uređenju Mjesnog groblja u Čađavačkom Lugu.

Kroz ovaj projekt Općina Čađavica planira urediti prilaznu cestu prema Mjesnom groblju u Čađavačkom Lugu, kao i parkiralište oko mrtvačnice. Cilj projekta je osigurati lakši pristup i pokretljivost lokalnog stanovništva prilikom dolaska na groblje, revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života stanovnika ovog slabije razvijenog područja, a što je preduvjet za sprečavanje iseljenja mladih. Radovi obuhvaćaju strojno uklanjanje oštećenog dijela postojećeg asfalta u tucaničke podloge, izradu nosivog sloja od kamenog materijala, izradu sloja od asfalt-betona, izradu nasipa zelenih površina, te ugradnju rubnjaka. Ukupna vrijednost projekta je 407.914 kuna, u kojemu Općina Čađavica sudjeluje sa 20%, odnosno s 81.582 kuna.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)