HGSS Orahovica: Vježba potražne akcije za nestalom biciklisticom na području Akumulacije Javorica

Putem natječaja Hrvatske lutrije d.d. za financiranje udruga u 2018. godini, HGSS Stanica Orahovica ostvarila je sufinanciranje projekta Jačanje kapaciteta HGSS Stanice Orahovica za učinkovitiji sustav traganja i spašavanja.

Cilj projekta jest osnaživanje Stanice u materijalnom i kompetencijskom smislu. Nakon nabave dijela potrebne opreme koju pripadnici HGSS-a koriste u potražnim akcijama, ovu subotu se u Slatini održala druga aktivnost iz projekta.

U prijepodnevnim satima u učionici Calco edukaciju s fokusom na potrage održali su instruktori HGSS-a, Komisije za potrage i lavine. Popodnevni dio bio je rezerviran za vježbu potražne akcije za nestalom biciklisticom na području Akumulacije Javorica. Tijekom vježbe korišteni su svi resursi koje HGSS inače koristi u kompleksnim potražnim akcijama i oprema nabavljena u okviru projekta. Dodatnu vrijednost ovoj edukaciji i vježbi dale su kolege domaćih spašavatelja pa su svoja znanja i vještine u Slatini unapređivali i spašavatelji Stanica Požega, Vinkovci, Slavonski Brod, Koprivnica i Novska iz koje su došli instruktori.

Inače, za sigurnost građana i imovine u neurbanim područjima Virovitičko-podravske županije brine HGSS Stanica Orahovica sa svojih trideset volontera, 365 dana u godini, 24 sata na dan. (HGSS Stanica Orahovica)