JEDINI TAKAV U SLAVONIJI U Orahovici će se otvoriti Centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju

U Orahovici je po prvi puta održan poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, pod nazivom „Rehabilitacija u kliničkoj medicini“, odnosno kardiovaskularna rehabilitacija. Tečaj je bio u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i nastavnika ovog fakulteta koji su ujedno i čelni ljudi zdravstvenih ustanova u RH koji se bave kardiovaskularnom rehabilitacijom.

U Republici Hrvatskoj trenutno postoje samo tri ovakve ustanove, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i specijalna bolnica Thalassotherapia u Opatiji te kao jedini poliklinički oblik zbrinjavanja ovih bolesnika, poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju „Srčana“ u Zagrebu. Na orahovačkom tečaju okupili su se najrenomiraniji stručnjaci iz RH koji se bave ovim bolestima te studenti preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije iz Orahovice jer je i fizioterapija uključena u kardiovaskularnu rehabilitaciju. Time će orahovački studenti biti direktno upoznati s današnjim radom na prevenciji i liječenju ovakvih bolesti u RH i svijetu.

Voditelji i organizatori tečaja su bili dekan Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek Aleksandar Včev, Viktor Peršić dr.med., ravnatelj specijalne bolnice Thalassotherapia u Opatiji, dr. Goran Krstačić, ravnatelj poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju „Srčana“ u Zagrebu te Doc.dr.sc. Duško Cerovec zamjenik ravnateljice Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Predavanje je otvorio Goran Krstačić koji je upoznao okupljene s temama tečaja, a nakon njega ih je pozdravio zamjenik gradonačelnice grada Orahovice Dalibor Fofonjka, potom se obratio se i dr. Viktor Peršić koji je objasnio kako Thalassotherapia u Opatiji svoj današnji način rada uz ono što su već sami razvili, može zahvaliti i prof.prim.dr.sc. Aleksandar Včevu jer su preko Osijeka pokrenuli put ka znanosti. Nakon obraćanja dr. Duška Cerovca, dekan Aleksandar Včev je pojasnio razlog održavanja ovog tečaja te planove za budućnost suradnje fakulteta i Grada Orahovice.

– „Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u suradnji s Gradom Orahovicom namjerava otvoriti u Orahovici centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju. Na radnoj skupini Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji na kojoj je bio i prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr.med., govorilo se o problemu rehabilitacije u Hrvatskoj jer tri navedene ustanove ne mogu pokriti cijelu Hrvatsku i došlo do zaključka da bi se moglo otvoriti jedan centar u Slavoniji, a pošto je Virovitičko-podravska županija pri vrhu ljestvice po umrlima od srčano-žilnih bolesti ideja je da se otvori u Orahovici gdje će svakako biti dobar spoj sa studijem fizioterapije čiji će studenti moći pohađati praktični rad i kada završe studij raditi u ovakvoj jednoj ustanovi. Ministarstvo državne uprave je dalo zgradu knjižnice Gradu Orahovici koji će u roku godine dana dati zgradu na upravljanje Fakultetu koji je dužan napraviti centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju“ – rekao je Včev. (www.icv.hr, vg)