FOTO: “TOURISM 4 ALL” Održana radionica na temu “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”

blank
foto: virovitica-nature.hr

U Virovitici, na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici, održana je prva od planirane četiri radionice na temu “Stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda”.

Radionica je dio projektnih aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u sklopu provedbe projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, odobrenog kroz 1. poziv programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., HUHR/1601/2.1.2/0014. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, partneri su SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co. i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a suradnici na projektu Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Kaposvar es Zselic Videke Turisztikai Desztinacio Menedzsment Egyesulet.

U ime domaćina radionice Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, sudionike su pozdravili dr.sc. Dejan Tubić i Juraj Randelj, a projekt je predstavila Miroslava Bato iz Razvojne agenije Vidra, koja je izradila projektni prijedlog i pruža tehničku pomoć projektnim partnerima tokom realizacije projekta.

IMG 3201 Custom
foto: virovitica-nature.hr

Predstavnici partnera i suradnika na projektu, Zita Kiss, SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., Josip Mikolčić, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i Tatjana Arnold Sabo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, predstavili su okupljnima postojeće gospodarske, kulturne, tradicijske i prirodne osnove za razvoj novih turističkih proizvoda.

Studentima i profesorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici i Sveučilišta iz Kapošvara prezentirane su i razne turističke i promotivne brošure Turističke zajednice i Javne ustanove.

IMG 3210 Custom
foto: virovitica-nature.hr

Slijedi održavanje dvije radionice u Mađarskoj i jedne u Informativno edukativnom centru Dravska priča u Noskovcima, a konačni rezultat radionica i suradnje sa studentima koji su jedna od ciljnih skupina projekta biti će izrađena karta turističkih atrakcija koja će prezentirati prirodne i kulturne ljepote od Noskovačke Dubrave preko Suhopolja pa do Zselica i Kapošvara.

(virovitica-nature.hr)

[g-gallery gid=”491658″]