Odaziv hrvatskih branitelja na preventivne sistematske preglede u VPŽ je 14,2 posto

foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva nositelji su Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja usvojenog od Vlade RH.

Provedba pilot projekta preventivnih sistematskih pregleda koji su usmjereni na prevenciju i rano otkrivanje onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih bolesti započela je u listopadu 2016. u Vukovarsko-srijemskoj, a od 2017. provodi se i u bolnicama i kliničkim centrima u svim drugim hrvatskim županijama, pa tako i u Općoj bolnici u Virovitici. Ciljana skupina branitelja je oni branitelji koji su u borbenom sektoru u obrani suvereniteta RH sudjelovali više od 300 dana, te oni hrvatski branitelja koji se nalaze u teškoj novčano-materijalnoj i zdravstvenoj situaciji.

U OVOJ GODINI PLAN JE PREGLEDATI 500 HRVATSKIH BRANITELJA U VPŽ

U prošloj godini preventivni sistematski pregled bio je osiguran za 17.480 hrvatskih branitelja, a u ovoj godini za njih oko 16.000. Za provedbu programa u ovoj godini u proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja osigurano je 21.130.000 kuna. U prošloj godini je preventivni sistematski pregled u Virovitičko-podravskoj županiji prošlo 483 hrvatska branitelja, a u ovoj godini od planiranih 500, sistematski pregled je prošlo 213 branitelja. Najveći odaziv branitelja na sistematske preglede bio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (63 posto), dok je Virovitičko-podravska županija evidentirana sa nešto slabijim odazivom, odnosno 14,2 posto.

foto: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Tijekom sistematskih pregleda u RH postavljena je sumnja ili je utvrđeno više od 12.500 novootkrivenih bolesti i stanja. Njih 48 posto pregledanih dobili su preporuku pregleda i kontrole kod daljnjeg tretmana specijaliste. Nešto manji broj branitelja, odnosno njih 43,9 posto dobilo je preporuku provođenja dodatnih dijagnostičkih postupaka, dok za samo njih 6,4 posto nije potreban daljnji dijagnostički postupak.

Rezultati ukazuju na nužnost daljnjeg provođenja preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja, odnosno otkrivanja bolesti u što ranijoj fazi, za što je potrebno dodatno motivirati hrvatske branitelje na odaziv sistematskim pregledima.

Iz dostavljenih izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mogu se pratiti bolesti od kojih pobolijeva najveći broj branitelja te u suradnji sa specijalistima definirati faktore rizika i panel sistematskog pregleda za buduće razdoblje.

(www.icv.hr, bs)