Održana prva sjednica Savjeta za socijalnu skrb VPŽ i Radne grupe za izradu Plana socijalnih usluga

blank
foto: vpz.hr

U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održana je prva sjednica Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije i Radne grupe za izradu Plana socijalnih usluga Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2022. godine. Sjednicu je otvorila predsjednica Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije Melita Sirovica, te upoznala članove s djelokrugom rada Savjeta. Najvažnije točke Sjednice bile su donošenje Poslovnika o radu i Smjernice za izradu Plana socijalnih usluga za područje Županije.

3st4r7de Custom
foto: vpz.hr

Savjet za socijalnu skrb savjetodavno je tijelo kojeg čine svi ključni stručnjaci u području socijalne skrbi s područja VPŽ. Zadaća Savjeta je priprema, izrada i predlaganje Socijalnog plana za Virovitičko-podravsku županiju, predlaganje provedbe mjera i aktivnosti za poticanje razvoja sustava socijalne skrbi, novih oblika pomoći i usluga socijalne uključenosti i podrške sukladno Socijalnom planu. Također, potiče se predlaganje razvoja mreže potrebnih kapaciteta socijalnih usluga na području Županije, usklađivanje i koordiniranje djelovanje udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi na području Virovitičko-podravske županije.

n2k4l3y2 Custom
foto: vpz.hr

Socijalni plan obuhvaća detaljnu analizu kapaciteta, dostupnost mreže socijalnih usluga i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Nastavno na navedeno Radna grupa za izradu Plana socijalnih usluga Virovitičko-podravske županije definirala je ciljane skupine za koje će se utvrditi potrebe, operativni ciljevi i aktivnosti koje će se Planom socijalnih usluga provoditi u narednom četverogodišnjem razdoblju na području Županije.

(www.vpz.hr)