Prijavite se na jednodnevnu radionicu s ciljem aktivne participacije mladih u oblikovanju lokalnih politika

blank

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Državna škola za javnu upravu u Zagrebu organiziraju jednodnevnu radionicu „Savjeti mladih – savjetodavna tijela JLP(R)S s ciljem aktivne participacije mladih u oblikovanju lokalnih politika“ namijenjenu službenicima i dužnosnicima u tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Značajan broj odluka na lokalnim razinama i nacionalnoj razini izravno utječu na život mladih kao jedne od najranjivijih skupina u društvu. Istraživanja pokazuju kako mlade osobe u Hrvatskoj nemaju povjerenja u nositelje javne vlasti i političke procese te nemaju osjećaj mogućnosti utjecaja na najvažnije odluke koje ih se izravno dotiču. Odnos mladih u Hrvatskoj prema politici i društvenom angažmanu obilježen je niskom participacijom i tendencijom distanciranja od tzv. društvenih poslova čime je participacija mladih osoba u procesima stvaranja javnih politika na vrlo niskoj razini.

Rezultat niske razine komunikacije i sudjelovanja je oblikovanje javnih politika bez jasno izražene komponente utemeljenosti na potrebama mladih, posebice u njima najbližim, lokalnim sredinama.

Akteri koji imaju najveću odgovornost i obvezu za uključivanje mladih u proces donošenja odluka su upravo same jedinice lokalne i područne samouprave te osobe zadužene za praćenje i rad Savjeta mladih. Usmjeravanje mladih na aktivno djelovanje i zagovaranje potreba mladih u okviru Savjeta mladih kao nužnu pretpostavku ima poznavanje svih dionika o djelokrugu, načinu rada i mogućnostima samog Savjeta mladih.

Svrha ove radionice je jačanje kapaciteta službenika i dužnosnika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave za kvalitetan doprinos i uključivanje savjeta mladih u kreiranje javnih politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te unaprjeđenje položaja savjeta mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz edukaciju o njihovom djelokrugu, načinu rada i mogućnostima djelovanja.

Radionica će se održati 7. prosinca 2018. godine u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Savska cesta 41/XVI. Predviđeno trajanje radionice je od 10 do 14 sati.

Prijave na radionicu vrše se do 5. prosinca 2018. godine na web-stranici Državne škole za javnu upravu putem ovog linka (predzadnja radionica na stranici).

Za prijavu na radionicu potrebno je otvoriti korisnički profil u informacijskom sustavu Državne škole za javnu upravu. Upute za otvaranje korisničkog profila i prijavu na radionicu nalaze se u prilogu. Poziv Program radionice Upute za prijavu. (vpž.hr)