SZGV Donijeta Deklaracija i Smjernice o zaštiti sportaša i sportašica grada Virovitice

Izvršni odbor Sportske zajednice grada Virovitice kao izvršno tijelo Sportske zajednice grada Virovitice, na svojoj sjednici donijelo je ovu Deklaraciju i Smjernice kojima obvezuje sve članice Zajednice na provođenje sveobuhvatne rasprave na svim razinama organiziranja, radi donošenja Etičkog kodeksa o zaštiti prava sportaša i sportašica u svim granama sporta na području grada Virovitice.

Etički kodeks mora sadržavati mehanizme za učinkovitu zaštitu svih sportaša i sportašica, a naročito maloljetnih, na sljedećim minimalnim standardnima:

-Dosljedno i strogo primijeniti u sportu Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta;

-Omogućiti okruženje u kojem svaki sportaš-ica, dijete sportaš-ica, mogu razvijati svoj ljudski potencijal;

-Izraditi specifične edukativne programe za sportaše-ice, a naročito za djecu sportaše-ice koji ih informiraju o njihovim pravima i rizicima povezanim sa sportskom karijerom;

-Slušati i uključiti sportaše-ice, a naročito djecu sportaše-ice u odlučivanje o njihovoj karijeri i dobrobiti;

-Učinkovito spriječiti nastupanje štete za sportaše-ice, a naročito za djecu sportaše-ice kroz osiguravanje sigurnih i prilagođenih okruženja za sportske aktivnosti;

-Zaštiti dječja, ljudska i radnička prava sportaša-ica kroz mehanizme kojima se učinkovito štiti moralni i tjelesni integritet svakog sportaša–ice;

-Osigurati potpunu vladavinu prava na svim razinama, primjenom presumpcije nevinosti, što podrazumijeva da se osumnjičenici ili optuženici za kaznena djela u sportu i u vezi sporta imaju smatrati nevinima sve dotle dok im se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže krivnja;

-Djelatno omogućiti primjenu najvećih etičkih i humanističkih standarda na svim razinama prema osumnjičenicima za kaznena djela u sportu i u vezi sporta radi zaštite njihovih ljudskih prava, jer kod svakog kaznenog postupka u sportu i u vezi sporta, predmet obrade je čovjek, koji može biti i nevin i pretrpjeti nepopravljivu štetu i postati žrtva, koja ima pravo na učinkovite mehanizme zaštite;

-Izreći propisanu sportsku sankciju ili pokrenuti postupak sportske rehabilitacije za počinitelje kaznenih djela u sportu i u vezi sporta, nastupom pravnih posljedica pravomoćne sudske odluke kojom je dokazana ili nije dokazana krivnja;

-Usvojiti učinkovite mjere prevencije sa trenutnim učinkom za moguće povrede sportaša-ica a naročito djece sportaša-ica.

(Sportska zajednica grada Virovitice)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content