VEĆA KOMUNALNA NAKNADA S nekoliko kuna više održavat će se novoizgrađene ceste, nogostupi, javna rasvjeta

blank

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice vijećnici su usvojili Odluku o komunalnoj naknadi prema kojoj će ona porasti. No, riječ je o malom povećanju, o nekoliko kuna kojima će se financirati povećan obim održavanja javnih površina i novoizgrađene komunalne infrastrukture. Koliko će povećanje iznositi ovisi o zoni te namjeni prostora, građevine ili zemljišta na koje se odnosi plaćanje naknade.

Odgovarajući na pitanja na Aktualnom satu pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo rekao je kako Grad Virovitica desetak godina nije mijenjao komunalnu naknadu, iako bi se u pravilu korekcije trebale raditi paralelno s rastom cijena, primjerice električne energije i energenata.

Kako je istaknuo, na području grada Virovitice kontinuirano se ulaže u nove ceste, nogostupe, javnu rasvjetu, a cilj je održati postojeći standard i kvalitetu održavanja.

– Sredstva od komunalne naknade su strogo namjenska i koriste se isključivo za održavanje cesta i nogostupa, čišćenje, košnju, javnu rasvjetu, zimsku službu… U slučaju nepovećanja, neke od usluga bi se zbog nedostatka sredstava morale izuzeti i došlo bi se u situaciju, primjerice, da se bira između košnje i sanacije određene ceste ili nogostupa – pojasnio je pročelnik Sabo.

Oslobađanja od obveze plaćanja nisu se mijenjala, osloboditi se od plaćanja mogu korisnici stalne pomoći za uzdržavanje, nezaposleni, staračka domaćinstva sa mirovinskim primanjima ispod 1.900 kuna za samca odnosno 3.800 kuna za supružnike te je predviđena mogućnost oslobađanja za obveznike – vlasnike poslovnog prostora proizvodnog karaktera koji započinju sa obavljanjem djelatnosti i tvrtkama odnosno obrtima sa više od 30 zaposlenih. (www.icv.hr, ml; virovitica.hr)