Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice održat će se u petak, 21. prosinca

foto: ilustracija, M. Bašić

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za petak, 21. prosinca 16. sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat;

2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice;

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu;

4. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;

5. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2018. godini;

6. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice u 2018. godini;

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu;

8. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu;

9. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za godinu;

10. Donošenje Izmjena Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2018. godinu;

11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;

12. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina;

13. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice;

14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2018. godini;

15. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2019.-2021.;

16. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Virovitica;

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica;

18. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu;

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Dopuna Plana raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice u 2018. godini;

20. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2017. godinu;

21. Pitanja i prijedlozi.

(virovitica.hr)