Ured državne uprave u VPŽ provodi besplatnu pravnu pomoć: Prošle godine pomoć zatražio 141 građanin

Foto: Pexels

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji provodi besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu. Tako su u Uredu tijekom prošle godine zaprimili 141 zahtjev za odobravanje pravne pomoći, od kojih je usvojeno 129, dok je 7 odbijeno kao neosnovano, a 5 upravnih postupaka povodom zahtjeva je obustavljeno.

– Građani Virovitičko-podravske županije, obratili su se Uredu tražeći pravnu pomoć najviše u obiteljsko pravnim postupcima, kao što su razvod braka, osobni odnosi roditelja i maloljetne djece, podjela bračne stečevine i slični postupci te u ovršnim postupcima koji su proizašli iz tih postupaka, tj. ovrhe radi naplate zakonskog uzdržavanja. Preostali zahtjevi su se odnosili na ostvarivanje vlasničkih prava, postupke iz područja obveznog prava, upravne sporove, postupke stečaja potrošača i drugo – rekla je Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ured besplatnu pravnu pomoć građanima Virovitičko-podravske županije provodi u sjedištu Ureda u Virovitici te Ispostavama u Slatini i Orahovici. Pravna pomoć se odobrava tako da Ured određuje odvjetnika koji će zastupati stanke u sudskim postupcima u kojima je zatražena pravna pomoć, kao i tako da stranke oslobađa od plaćanja troškova sudskog postupka, što uključuje troškove vještačenja, sudskih očevida, sudskih oglasa i slično, te oslobađa stranke od plaćanja sudskih pristojbi.

Besplatna pravna pomoć odobrava se građanima pod određenim uvjetima ovisno o dohotku i imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva. Osnovni je uvjet da ukupni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 3.326 kuna, a ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja i članova kućanstva ne prelazi 199.560 kuna.

Prilikom utvrđivanja imovnog stanja, ne uzima se u obzir nekretnina koja je podnositelju i članovima kućanstva nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba, na uzimaju se u obzir prihodi i imovina članova kućanstva čiji su interesi suprotni interesu podnositelja zahtjeva te prihodi i imovina počinitelja nasilja u obitelji ako je podnositelj žrtva tog nasilja, kao niti prihodi koji su izuzeti od ovrhe na temelju općeg propisa kojim je uređen ovršni postupak.

Posebni slučajevi odobravanja pravne pomoći bez utvrđivanja imovnog stanja su kada zahtjev podnosi dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje, kada zahtjev podnosi žrtva kaznenog djela nasilja u postupku naknade štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, kao i kada zahtjev podnosi korisnik zajamčene minimalne naknade, što znači da navedene osobe imaju pravo na pravnu pomoć bez obzira na njihovo imovno stanje. (UDU VPŽ)