Zavod za javno zdravstvo uspješno proveo prvi dio projekta “Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“

foto: ZZJZ "Sveti Rok" VPŽ

Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije završio je s aktivnostima u okviru projekta pod nazivom “Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti” u 2018. godini.

Projekt se u Virovitičko-podravskoj županiji provodi u 2018. i 2019. godini, financira ga Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, a zasebno se financiraju aktivnosti u pojedinoj godini provedbe. Provoditelj je Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije, partner u projektu je Udruga “Veranda”, a voditelj projekta je profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

Cilj je projekta osnaživanje samozaštitnih kapaciteta mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmacija njihova zdravlja. Provodi se u nekoliko faza tijekom 2018. i 2019. godine, i to kroz niz raznolikih preventivnih aktivnosti.

Svrha je projekta bila u prvoj fazi educirati edukatore iz savjeta mladih kako bi oni potom među ostalim mladima u našoj županiji provodili daljnje aktivnosti usmjerene osnaživanju mladih u donošenju ispravnih i zdravih odluka u životu. Ova je edukacija uspješno provedena u prosincu 2018. godine. Predavači u prvom dijelu edukacije bili su vrsni domaći stručnjaci, u prvom redu izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, a uz njih i stručnjaci iz Virovitičko-podravske županije (profesor psihologije Siniša Brlas, prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus i mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. ped.).

foto: ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ

Teme su obuhvatile rizična ponašanja mladih kao što su kockanje, ovisnost o drogama, prekomjerno pijenje alkohola i pušenje. Nakon ove edukacije, radionicama koje je provela Udruga “Veranda” kao partner u projektu završena je edukacija savjeta mladih te su oni sada osposobljeni u nastavku projekta u 2019. godini provoditi planirane preventivne aktivnosti među ostalim mladima na području Virovitičko-podravske županije.

Uz ovu edukaciju, a kao primjer dobre prakse u provedbi preventivnih aktivnosti, pripremljeno je jubilarno deseto izdanje vodiča za pomoć mladima u osmišljavanju slobodnog vremena “Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji”. Ovaj je vodič u tiskanom obliku potom i podijeljen učenicima i studentima, a svima je ostalima u elektronskom obliku dostupan na web stranici Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.

Opisanim se aktivnostima u okviru ovoga projekta još jednom potvrđuje da Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije ima i stručne i organizacijske kapacitete provoditi i najzahtjevnije projektne aktivnosti i tako kontinuirano skrbiti o prevenciji rizičnih ponašanja i promicanju i očuvanju zdravlja.

(www.icv.hr, ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ)