Grad Virovitica dobio Suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području grada Virovitice te će Grad krenuti u pripremu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Program raspolaganja usvojilo je Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici u prosincu prošle godine, a isti je krajem studenog bio izložen na javni uvid te su zainteresirane strane mogle dati svoj prigovor.

Programom su utvrđene površine, kao i načini raspolaganja zemljištem u vlasništvu RH.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Virovitice iznosi 1872,7596 hektara, dok je za zakup određeno 1761,1895 hektara. Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 70 hektara, a površine će se davati u zakup na 25 godina.

Grad je u Programu prepoznao i posebnu vrstu proizvodnje te će određeni dio poljoprivrednih površina za zakup biti za posebne vrste poljoprivredne proizvodnje i to ljekovito bilje, plasteničku proizvodnju i povrtlarstvo te djetelinsko travne smjese. Natječaj će se provoditi temeljem Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 72/2018. (virovitica.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content