GRAD VIROVITICA Izdana je građevinska dozvola za novu školu u Čemernici

Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade Područne škole u Čemernici. Riječ je o još jednom u nizu projekata kojim se podiže standard i uvjeti obrazovanja naših najmlađih stanovnika.

Izgradnjom nove škole omogućit će se odvijanje nastave za 4 razredna odjela u dvije smjene.

– Osim nove Područne škole u Čemernici, uskoro možemo očekivati izgradnju dječjeg vrtića u Sv. Đurađu, a u pripremi su i projekti izgradnje nove Glazbene škole Jan Vlašimsky te treće osnovne škole, najavio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin dodavši da je u planu i izrada idejnog projekta za dječji vrtić u Milanovcu.

Inače, u posljednjih nekoliko je godina u vrtićke zgrade na području grada Virovitice uloženo oko 12,5 milijuna kuna, dok je za obnove i gradnju osnovnih škola izdvojeno se preko 9 milijuna kuna. (virovitica.hr)