MJERE ZA OSTANAK LIJEČNIKA Virovitičko-podravska županija doktorima medicine subvencionira troškove podstanarstva

Nakon subvencioniranja kamata na kredite, za što se javni poziv može pogledati ovdje, virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, objavio je Javni poziv za subvenciju troškova podstanarstva doktorima medicine zaposlenim u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija.

Pravo na subvenciju imaju doktori medicine koji su u stalnom radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija, a koji u svom vlasništvu nemaju nekretninu koja služi za stanovanje na području Virovitičko-podravske županije ili koji ne koriste stan koji je u vlasništvu zdravstvene ustanove. Iznos subvencije podstanarstva po korisniku ovisi o visini ugovora o najmu ali u iznosu ne većem od 1.500 kuna (neto) na mjesečnoj razini.

Subvencija troškova podstanarstva se odobrava za period od dana podnošenja prijave pa do kraja 2019. godine, a za svaku narednu kalendarsku godinu objavit će se novi javni poziv na koji se svi korisnici mogu ponovno prijaviti.

Prijave se podnose Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica s naznakom: “Prijava na Javni poziv za subvencioniranje troškova podstanarstva”. Sve informacije vezane za Poziv ili obrazac mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica svakim radnim od 7,00-15,00 sati.

Javni poziv, s potrebnim obrascem i Odlukom, može se vidjeti ovdje. Virovitičko-podravska županija je uz Varaždinsku, jedina županija u RH koja se odlučila doktorima medicine subvencionira troškove podstanarstva kao jednu od mjera za ostanak liječnika na području Virovitičko-podravske županije.

(www.vpz.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)