POSTANI STUDENT Upisi na preddiplomske stručne studije 2019./2020. na Visokoj školi Virovitica

Upisi na preddiplomske stručne studije koji se izvode na Visokoj školi Virovitica provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, mrežne stranice www.postani-student.hr.

Prijave za upise na studijske programe na spomenutoj mrežnoj stranici počinju 1. veljače 2019. i traju do 15. srpnja 2019. Središnji prijavni ured započinje sa zaprimanjem dokumentacije kandidata potrebne za prijavu studijskih programa u ljetnom roku.

Rok za prijavu studijskih programa u ljetnom roku i promjene prioriteta studijskih programa je 15. srpnja 2019. u 15:00h. Istoga dana u 16:00h objavit će se i konačne rang-liste kandidata koji ostvaruju pravo na upis na pojedini studijski program u ljetnom roku.

Kandidat ima mogućnost i obvezu upisati samo jedan studijski program za koji mu je dodijeljen upisni broj, odnosno na čijoj rang-listi se nalazi. Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru. Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na broj telefona 01/6274 844.

Točno vrijeme upisa na studijske programe koji se izvode na Visokoj školi Virovitica bit će objavljeno u tekstu natječaja koji će biti objavljen do kraja ožujka. Za sva dodatna pitanja, informacije i pojašnjenja oko upisa na Visoku školu Virovitica upitati na broj telefona 033/492254 ili na adresu elektroničke pošte marija.klipa@vsmti.hr.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA – smjer Programsko inženjerstvo

PREDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE – smjer Telekomunikacije i informatika

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA – smjer Informatički menadžment

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENTA – smjer Menadžment ruralnog turizma

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PODUZETNIŠTVA

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT – smjerovi Menadžment malih i srednjih poduzeća te Destinacijski menadžment