Uskoro objavljivanje javnog nadmetanja za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac

blank

Općina Đurđenovac je u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac” u stadiju dovršetka dokumentacije za nabavu za izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac, te će uskoro uslijediti i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te objava javnog nadmetanja za izvođenje radova. (www.djurdjenovac.hr)