Raspisan javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u VPŽ za 2019. godinu

- PROMO -

Virovitičko-podravska županija, raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora malih vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Korisnici potpora su: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Virovitičko-podravskoj županiji te imaju sjedište/prebivalište na području VPŽ. Osim toga, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području VPŽ.

Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se ostvariti za mjere:

– potpore u biljnoj proizvodnji (kalcizacija kiselih tala, sustavi za navodnjavanje, sustavi za obranu od tuče, nabavka oprema za proizvodnju cvijeća, povrća, gljiva i jagoda u zaštićenom prostoru, nabavka opreme za berbu povrća, voća, cvijeća i jagoda, nabavka folija za proizvodnju povrća i jagoda na otvorenom, nabavka opreme za zaštitu i njegu bilja, nabavka za potrebe odvodnjavanja/isušivanja tla).

– potpore u stočarstvu (građenje i rekonstrukcija kapaciteta za odlaganja stajskog gnoja, kupnja silosa, nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka, nabavka opreme za preradu i pakiranje mesa, nabavka materijala i opreme za ograđivanje prostora za uzgoj stoke na otvorenom, nabavka steonih junica).

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu (koji se može pronaći na službenoj stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr, odnosno pisano na adresu – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredi i europske fondove, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.

– javni poziv (preuzmi)
– izjava o ne primanju sredstava za iste namjene (preuzmi)
– obrazac zahtjeva za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (preuzmi)
– izjava o korištenim potporama male vrijednosti (preuzmi)
– program potpora u poljoprivredi na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi).

(www.vpz.hr)

Povezane vijesti

Skip to content