Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini

blank

Grad Našice, sukladno članku članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 4/19.), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini.

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2019. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju. Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje. (www.nasice.hr)