VIŠE OD 50 MILIJUNA KUNA U suradnji s hrvatskim i mađarskim partnerima, udrugama s područja županije VIDRA prijavila 13 projekata

Zatvoren je 2. Poziv na podnošenje projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Razvojna agencija VIDRA je u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama te udrugama s područja Virovitičko-podravske županije, a u suradnji s prekograničnim mađarskim susjedima uspješno prijavila 13 projekata ukupne vrijednosti 6.894.039,73 eura, odnosno većoj od 50 milijuna kuna.

Od ukupnih 6.894.039,73 eura prijavljenih projekata čak 75,49 posto zatraženih sredstava odnosi se na projekte prijavljene na Prioritet 2 – Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Projekti prijavljeni na Prioritet 2 usmjereni su na očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine s ciljem pretvaranja prirodne i kulturne baštine u regiji u turističke atrakcije s mogućnostima za stvaranje prihoda te na zaštitu i vraćanje biološke raznolikosti i promicanje usluga ekosustava, uključujući i Natura 2000 i „zelenu“ infrastrukturu.

U sklopu Prioriteta 2 tako je prijavljen projekt: „Development of wellness and spa touristic attractions in nature protected areas“ – kojim će se realizirati treća faza rekonstrukcije dvorca Janković u Suhopolju kojemu je glavni korisnik Virovitičko-podravska županija, a prekogranični partner Općina Csokonyavisonta. Uz navedeno projektima će se realizirati razvoj zajedničkog branda i virtualne platforme za predstavljanje lokalnih događanja, festivala unutar projektnog područja, oživljavanje dijela tematske rute od Spoja do Dravasztare kroz promicanje kulturne i tradicijske baštine te od Općine Čačinci do grada Pečuha, a da bi se osigurala bolja povezanost pograničnog područja realizirat će se i uređenje biciklističkih staza u Mađarskoj, izgradnja mosta u Općini Sopje, izrada dokumentacije za 2 mosta na području Općine Čađavica koja bi povezivala okolne županije s našom.

Uz jačanje identiteta turističke destinacije pograničnog područja dana je velika pozornost i na vraćanje ekološke raznolikosti te je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u suradnji sa šest partnera, prijavila projekt akronima „Riverside” kojim se želi promicati usluge ekosustava i prioriteti očuvanja bioraznolikosti u pograničnom području, ne samo na nacionalnoj, nego i na međunarodnoj razini.

Tematska suradnja dionika pograničnog područja usmjerena na stvaranje novog zajedničkog procesa koji će osigurati kontinuitet učinkovite suradnje u prekograničnoj regiji kroz promicanje i poboljšanje međusobnih odnosa i popularizaciju sporta prekogranične regije te uključivanje velikog broja mladih u sportske aktivnosti cilj je projekta „Sports removes borders“ koji je NK „Bratstvo“ Gornje Bazje prijavilo s mađarskim partnerom Pecsvardi Spartacus.

Kao i u sklopu prvog poziva predmetnog programa suradnje, osnove i srednje škole s područja Virovitičko-podravske županije uložile su velike napore u pripremu projektnih prijedloga s ciljem unaprjeđenja uloge obrazovnih institucija kao intelektualnih centara za povećanje specifične lokalne baze znanja u regiji. U sklopu komponente 4.1. Suradnja u predškolskom, osnovnom, srednjem i obrazovanju odraslih prijavljeno je 6 projekata ukupne vrijednosti 1.390.973,77 eura.

Zanimljiv je podatak da je na Drugi poziv na dostavu prijedloga Programa do zatvaranja podneska podneseno 157 projektnih prijedloga, od kojih je najpopularnije područje suradnje ponovno područje turizma (56 prijava) i obrazovanja (47 prijava). Više o prvim preliminarnim rezultatima može se vidjeti i na grafikonu u prilogu. (Izvor: http://www.huhr-cbc.com/en/news/preliminary-submission-results-of-the-second-call-for-proposals/289) (ravidra.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content