Javni uvid u ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sopje

blank

Općina Sopje izlaže na javni uvid ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sopje.

Uvid u ispravak prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 18. lipnja do 4. srpnja 2019. godine izvršiti radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Sopje, Kralja Tomislava 20.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Sopje.

Prigovori na ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sopje moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, zaključno sa 2. srpnjem 2019. godine. (www.icv.hr, Općina Sopje; Foto: D. Fišli)