MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Vlada donijela Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane

Vlada RH je na današnjoj sjednici donijela Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022. godine, koji je ujedno i prvi takav cjeloviti dokument u Republici Hrvatskoj s ključnim mjerama i pripadajućim aktivnostima kojima se djeluje na sprječavanje nastajanja otpada od hrane duž cijelog prehrambenog lanca.
Plan prati i detaljni Program za provedbu Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane.

Plan i Program su potvrda predanosti RH ostvarenju plana EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj i ciljevima, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i potrošnja sa specifičnim ciljem smanjenja otpada od hrane po stanovniku, za polovinu na razini maloprodaje i potrošača te smanjenja gubitaka hrane duž cijelog lanca proizvodnje, a kroz mjeru unaprjeđenje sustava doniranja hrane u RH ujedno doprinosi i ostvarenju specifičnog cilja 2.1. do kraja 2030. godine – a to je okončati glad i osigurati svim ljudima, a posebno siromašnima i djeci, tijekom cijele godine dostupnost sigurne i nutritivno vrijedne hrane.

Provedba ovog Programa rezultirat će poboljšanjem zakonodavnog okvira, izradom vodiča, uspostavom sustava sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, preusmjeravanja viškova te smanjenja bacanja hrane, kao i razmjenom informacija što će znatno doprinijeti razumijevanju negativnih učinaka gubitka, neiskorištavanja i bacanja hrane kao i jačanju motiviranosti građana za odgovornim postupanjem s hranom.

Procijenjena ukupna financijska vrijednost provedbe odluka za razdoblje od 2019. do 2022. godine iznosi 8.020.500,00 kuna. Nositelj provedbe većine mjera Plana je Ministarstvo poljoprivrede, dok se za pojedine mjere kao nositelji ili sunositelji provedbe zadužuju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo financija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i dr. U provedbi plana sudjelovat će i brojni suradnici poput Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske poljoprivredne komore, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatskog Caritasa, akademske i znanstvene zajednice, udruga civilnog društva i dr. Plan i Program usklađeni su s Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu, koja propisuje da države članice donose specifične programe za sprječavanje nastanka otpada od hrane. Republika Hrvatska je obvezna preuzeti navedenu Direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 5. srpnja 2020. godine. (poljoprivreda.gov.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content