ODVJETNIK D. JAKOVLJEVIĆ DEMANTIRA I. SLAMIĆA: Pojam „verifikacije” punomoći nepoznat je Zakonu i Društvenom ugovoru

Redakciji Informativnog centra Virovitica javio se odvjetnik i prokurist društva TVIN d.o.o., David Jakovljević, koji tvrdi kako je Ivan Slamić u svojoj izjavi medijima „iznio niz netočnih tvrdnji“. Sukladno Zakonu o medijima, njegovo očitovanje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Nastavno na vijest koju ste objavili 3. lipnja 2019. godine, kao prokurist društva TVIN d.o.o. i odvjetnik navodim da je g. Ivan Slamić iznio niz netočnih tvrdnji, od kojih ću se kao odvjetnik očitovati samo na jednu, a temeljem koje je Ivan Slamić, pritom krivo shvaćajući zakone, prouzročio pravne troškove TVIN-u d.o.o. od preko 2 milijuna kuna.  

Netočna tvrdnja očituje se u tome da je zahtjev Ivana Slamića kao direktora za „verificiranjem“ punomoći u TVIN-u preduvjet priznavanja prava glasa za sudjelovanje na skupštinama društva te da je takav zahtjev zakonit.

Naime, niti Zakon o trgovačkim društvima, niti Društveni ugovor TVIN-a ne poznaje pojam „verifikacije“ punomoći, niti se bilo gdje zahtijeva da bilo koji udjeličar mora osobno doći u prostorije TVIN-a da bi potvrdio da je nekome dao pisanu punomoć. To je isključivo vlastito pogrešno tumačenja zakona i događaja osobe smatrajući ih objektivno takvima, što nije problem kada time osoba šteti samome sebi, ali je svakako problem kada osoba time šteti drugima.

 Kao dokaz navedenome, molim Vas objavu podcrtanog dijela teksta iz knjige akademika Jakše Barbića „Pravo društava“ knjiga druga, društvo kapitala, svezak II (društvo s ograničenom odgovornošću) koja nesporno potvrđuje pravilno tumačenje Zakona o trgovačkim društvima. Slijedom toga je i Uprava (Ivan Slamić) izgubila dvije presude na Trgovačkom sudu u Bjelovaru.

 Kako je i ranije utvrđivano, svatko ima pravo na svoje mišljenje i stavove, ali nitko nema pravo na vlastite činjenice i vlastito tumačenje, a posebno ako pritom djeluje na štetu društva čije je interese dužan štititi.

Iz knjige su izdvojeni slijedeći dijelovi:

*Pisani oblik punomoći stoga je najviše što se zahtijeva za oblik punomoći ako društvenim ugovorom, u okviru onoga što dopušta Zakon, nije što drugačije određeno. To ne bi mogao biti zahtjev za ovjerom potpisa na punomoći od javnog bilježnika niti zahtjev da punomoć mora potvrditi (solemnizirati) javni bolježnik.

* Opoziv odnosno suzivanje punomoći djeluje od trenutka kad društvo za to sazna. To proizlazi iz čl. 317. st. 1. Zakona.

*Zakon zahtjeva da se skupština mora sazvati i onda kada to u pisanom obliku uz navođenje cilja sazivanja zatraže članovi društva koji su preuzeli poslovne udjele kojih nominalni iznosi zajedno čine najmanje deseti dio (10 %) temeljnog kapitala društva.

*Onaj tko je sazvao skupštinu, može je i otkazati.

 S poštovanjem,

David Jakovljević” 

(www.icv.hr)