Provedena edukacija zaposlenih u novoizgrađenom reciklažnom dvorištu u Kladarama

U novoizgrađenom reciklažnom dvorištu općine Pitomača u gospodarskoj zoni Rakitka u Kladarama, održana je edukacija zaposlenika vezana uz upotrebu dijela opreme dvorišta.

Predstavnici t.d. Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca upoznali su dio zaposlenika Komunalnog Pitomača d.o.o, koje će nakon puštanja u rad upravljati reciklažnim dvorištem, s karakteristikama i načinom rada dijela instalirane opreme poput poluautomatske preše, balirke, pres kontejnera i drugog.

Reciklažno dvorište bit će pušteno u rad po pravomoćnosti uporabne dozvole.

(pitomaca.hr)

Reciklažno dvorište 4 Custom
foto: pitomaca.hr
Reciklažno dvorište 3 Custom
foto: pitomaca.hr

Povezane vijesti

Skip to content