Održan sastanak radne skupine za izradu Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

U Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije, održan je sastanak radne skupine za izradu Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, strateškog dokumenta iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata, a ujedno projekta kojem je nositelj Virovitičko-podravska županija. Na sastanku su bili svi dionici ovog projekta, a na njemu se govorilo o „početnom izvješću“ kojim su definirani neki bitni elementi uspješno provođenje projekta.

Kroz početno izvješće provedena je: inicijalna analiza dionika, predložena je organizacijska i upravljačka struktura na projektu, dinamički plan provedbe aktivnosti, plan dostave radnih dokumenata, metodologija za izradu Glavnog plana.

IMG 0026Prilikom izrade Početnog izvješća uzeto je u obzir da je svrha izrade Prometnog Master plana analizirati i ocijeniti trenutno stanje prometnog sustava unutar obuhvata Master plana, te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjernog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Jednako tako, uzelo se u obzir da je zadatak Master plana osigurati preduvjete zadovoljenja prometne potražnje i optimalnu integraciju cjelokupnog prometnog sustava, sukladno datostima prostora ovisno o njegovoj namjeni, a u korist nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva i kvalitete/standarda života lokalnog stanovništva.

Projektom Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, izradit će se plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska. U projekt je direktno biti uključeno pet županija (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska), od kojih je Virovitičko-podravska županija nositelj.

IMG 0032Kad se izradi Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska, bit će to bazni strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata na ovom području. Time će se identificirati mjere za rješavanje problema, odnosno ciljevi na osnovu kojih će se razviti projektni prijedlozi za ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Na ovaj način omogućit će se integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija, a što će poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja i otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja. Projekt je izradila VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

logačiiiiiiii

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content