Svaki deseti tinejdžer u Hrvatskoj puši e-cigaretu: Postoje rizici od predoziranja nikotinom

Američke zdravstvene vlasti izrađuju tekst zakona kojim će se zabraniti korištenje aromatiziranih tekućina (banana, jagoda…) u elektroničkim cigaretama jer žele odvratiti tinejdžere od konzumiranja električnih cigareta. Njihova je upotreba narušila višegodišnji napredak u borni protiv pušenja: svaki četvrti srednjoškolac u Americi puši elektroničke cigarete, pokazalo je ovogodišnje istraživanje tamošnjeg ministarstva zdravstva, dok ih je 2018. i 2017. koristio svaki peti srednjoškolac. Sumnja da su uzrok teških plućnih bolesti kod 450 pacijenata koji ih konzumiraju, uključujući i pet smrtnih slučajeva, alarmiralo je američke vlasti. Svi okusi osim duhana uskoro će biti povučeni s tržišta, piše Večernji.hr.

U Hrvatskoj do sada nema zabilježenih prijava sličnog obolijevanja ili smrti osoba koje su koristile elektroničke cigarete. Situacija se pažljivo prati i na razini EU i zasad kroz EU sustav za rano upozorenje i odgovor (EWRS) na prekogranične zdravstvene prijetnje nisu zaprimljene dojave o sličnim događajima u niti jednoj od država članica –  doznajemo od dr. Dijane Mayer, Voditeljice odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti HZJZ-a.

pexels photo 1930678
Pexels

Prema Svjetskom istraživanje o uporabi duhana u mladih koji se u Hrvatskoj zadnji put  proveo 2016. (Global Youth Tobacco Survey 2016), a kojim je obuhvaćeno 2991 dijete u Hrvatskoj u dobi od 13 do 15 godina, trenutni pušači e-cigareta su svi učenici koji su odgovorili da su pušili e-cigarete u posljednjih 30 dana. U vrijeme anketiranja, jedan od deset učenika je pušio elektroničke cigarete. Dvostruko veći udio korisnika e-cigareta je u Zagrebu (ukupno 16,5%, dječaci 20,6%, djevojčice 12,6%) nego izvan Zagreba (ukupno 8,5%, dječaci 12,1%, djevojčice 4,8%). Ukupno u RH dječaci (13,7%) su statistički značajno češće skloni korištenju e-cigareta nego djevojčice (6,2%). Novi val istraživanja provest će se 2020. te ćemo tada imati bolji uvid o uporabi e-cigareta u mladih.

– Kako se radi o relativno novijem proizvodu koji je u upotrebi desetak godina, dokazi o utjecaju e-cigareta na razvoj mnogih bolesti, naročito malignih, neće biti dostupni još godinama. Međutim, podaci koji se temelje na procjeni kemijskih spojeva u otopinama i aerosolu iz e-cigarete ukazuju na potencijalnu citotoksičnost nekih otopina (koncentracija i broj različitih okusa u otopini), što pobuđuje određenu zabrinutost i oprez vezan za uporabu e-cigareta kod trudnica – ističe dr. Mayer.

Aerosol najčešće sadrži neke kancerogene spojeve i druge toksične tvari koje se nalaze i u dimu duhana, pojašnjava, ali u koncentracijama prosječno za 1-2 reda veličine nižim nego u duhanskom dimu, dok kod nekih proizvoda utvrđene razine kancerogenih agensa, kao što su formaldehid ili akrolein, odgovaraju onima kod nekih konvencionalnih cigareta. Isto tako, s obzirom na adiktivnu prirodu nikotina, uporaba e-cigareta može imati štetne učinke tijekom trudnoće i doprinijeti razvoju kardiovaskularne bolesti. Također, čini se da je nikotin uključen u temeljne aspekte biologije malignih bolesti kao i neurodegeneracije.

Rizik postoji u samim e-tekućinama vezano za sastav i čistoću uporabljenih sirovina, te emisiju tvari tijekom zagrijavanja, odnosno formiranja aerosola. Rizik je i u samim uređajima koji moraju biti sigurni za uporabu i izrađeni od materijala koji tijekom uporabe ne smiju otpuštati štetne tvari. Problem nastaje kada se ovi proizvodi koriste na način na koji nije predviđen, odnosno s ilegalnim ili vlastito priređenim punilima koji sadrže nedopuštene sastojke (kanabinoidi) ili imaju koncentraciju nikotina višu od Zakonom dozvoljene (maksimalna dopuštena koncentracija nikotina iznosi 20 mg/ml).

e cigarette 1881957 1280
Pixabay

– Količina nikotina unesenog putem e-cigareta može jako varirati, od vrlo male, pa do  količina poput onih iz konvencionalnih cigareta, što ovisi o karakteristikama i načinu uporabe samog proizvoda, kao i o koncentraciji nikotina u otopini, stoga je prisutan i rizik od predoziranja nikotinom ingestijom ili dermalnim kontaktom. Postoji dovoljno dokaza o mogućem štetnom utjecaju izlaganja nikotinu na razvoj mozga kod fetusa ili adolescenata, zbog čega se poziva na oprez pri uporabi ovih proizvoda kod djece i adolescenata, te trudnica i žena reproduktivne dobi – ističe dr. Mayer.

U HZJZ-u se od 2016 godine provode ispitivanja duhana i duhanskih proizvoda u sklopu projekta borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti. Pokazalo se da su e-tekućine nakon donošenja Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda u pogledu maksimalne koncentracije usklađene, međutim, detektiran je problem u  proizvodima čiji sadržaj nikotina nije isti na deklaraciji i u proizvodu. Uočeno je i da se e-cigarete neujednačeno tj. nepotpuno označavaju. Proizvodi koji nemaju letak o kontraindikacijama, nuspojavama, i toksičnosti, ne znači da su manje štetni.

– Za korisnika e-cigareta najbolja zaštita je prestanak korištenja odnosno ovikavanje od korištenja e-cigareta. Pomoć možete potražiti u Službama za mentalno zdravlje pri županijskim zavodima za javno zdravstvo, kao i u Zakladi Hrvatska kuća disanja – poručuje dr. Dijana Mayer.

Povezane vijesti

Skip to content