U utorak, 24. rujna održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za utorak, 24. rujna 23. sjednicu Gradskog vijeća – stoji na službenim stranicama Grada Virovitice.

Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici Grada Virovitice, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

Aktualni sat

Usvajanje Zapisnika sa:
a) 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
c) 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice

Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna za razdoblje od 2010. do 2019. godine u Gradu Virovitici

Razmatranje Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru u Košarkaškom klubu Virovitica

Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj – lipanj 2019. g.

Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2019. g.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Virovitice

Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2018. godinu

Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokane samouprave na području Virovitičko-podravske županije

Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Športsko rekreacijske zone

Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”

Donošenje Odluke o prekopima površina javne namjene

Donošenje Odluke o darovanju građevinskog zemljišta Virovitičko-podravskoj županiji (materijali će biti dostavljeni naknadno)

Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Virovitica

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i naplati parkiranja

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja

Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice za sjetvenu 2019/2020.g.

Pitanja i prijedlozi

(virovitica.hr)

Povezane vijesti

Skip to content