Održana završna konferencija projekta ”Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača”

U prostorijama Općine Pitomača održana je završna konferencija projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Pitomača” (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0012). Projekt je odobren u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga: Građenje reciklažnih dvorišta. Nositelj projekta je Općina Pitomača koja je u suradnji s Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije „ VIDRA“ prijavila i provela projekt. Ukupna vrijednost projekta je 4.162.377,59 kuna od čega su bespovratna sredstva 3.489.043,95 kuna. Kao sufinanciranje vlastitog učešća korisnika dobivena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 492.570,91 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok vlastita sredstva Općine Pitomača iznose 180.762,73 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Reciklažno dvorište se nalazi u Poduzetničkoj zoni Rakitka 1 u Kladarama te se prostire na površini od 3000 kvadratnih metara. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, zgrade za osoblje, vaga nosivosti 30 t i 300 kg, nadstrešnice s prešom i prostorom za balirani otpad, nabavu kontejnerske opreme reciklažnog dvorišta te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Radove je izvela tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, dok je stručni nadzor provela tvrtka 2T j.d.o.o. iz Pitomače.

U sklopu projekta su provedene promidžbene aktivnosti sa ciljem informiranja javnosti o projektu i njegovoj svrsi odnosno o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti zbrinjavanja i odvajanja otpada. Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Pitomača biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda