OPĆINA SUHOPOLJE Objavljen javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine u 2019. godini

Općina Suhopolje objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području općine Suhopolje u 2019. godini.

Korisnici potpora Javnog poziva sukladno Programu mogu biti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva i obrti koji su registrirani kao d.o.o. i j.d.o.o.). Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti već spomenuti korisnici koji su:

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

-ulaganje izvršili na području općine;

-koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu;

-koji nemaju evidentiran dug prema Općini;

-koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;

-koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti;

-nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, odnosno koji trenutno nije u blokadi.

Sve ostale informacije i potrebne dokumente možete pronaći ovdje.

(www.icv.hr, Općina Suhopolje)