NEDOSTATAK OBITELJSKIH LIJEČNIKA Što kaže Liječnička komora, a što Virovitičko-podravska županija

Predsjednik Županijskog povjerenstva Hrvatske liječnike komore za Virovitičko- podravsku županiju dr. Berislav Bulat pismenim se priopćenjem obratio medijima, a vezano uz problematiku nedostatka liječnika obiteljske medicine na županijskom području.

Njegovo priopćenje donosimo u cijelosti:

“PRED MIROVINOM 15 OBITELJSKIH LIJEČNIKA”

“Virovitičko – podravska županija uskoro bi se mogla susresti s iznimno ozbiljnim problemima zbog nedostatka liječnika obiteljske medicine. Naime, u ovom trenutku postoji manjak od 7-8 ordinacija bez liječnika, odnosno čak je 10-ak upražnjenih timova, ako se računaju i trenutno slobodni timovi u Mreži javne zdravstvene službe. Uz to, 15 liječnika obiteljske medicine je pred mirovinom, a na specijalizaciji za liječnika obiteljske medicine dvije su osobe.

Tome treba nadodati indikativne činjenice kako nadležni Dom zdravlja godinama nije ni s jednim liječnikom sklopio ugovor o specijalističkom usavršavanju, kako nijedan od novodiplomiranih doktora medicine nije zatražio rad pod nadzorom (novi oblik rada uveden umjesto pripravničkog staža) u Domu zdravlja te kako više mladih liječnika koji još rade u toj ustanovi bez specijalizacije (pa čak i nekoliko njih sa završenim specijalizacijama!) pripremaju dokumentaciju za prelazak u druge ustanove.

Problem je i s liječnicima drugih specijalizacija. Trenutačno je u tijeku natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine u Općoj bolnici Virovitica, sličan kakav se ponavlja iz godine u godinu, s potražnjom od preko 30 doktora, dok se očekivani odaziv broji prstima jedne ruke… Iako zadnjih godina imamo sve više diplomiranih doktora medicine koji su porijeklom gravitiraju ovom području (2017. njih petero, 2018. njih osmero, 2019. njih trinaestero), tek nekolicina ih se zadrži u županijskim zdravstvenim ustanovama, unatoč ovako izraženim velikim potrebama.

Negativne kadrovske projekcije koje i prosječni korisnik zdravstvene zaštite može uočiti prema starosnoj dobi bolničkih liječnika, kao i liječnika primarne zdravstvene zaštite potvrđuju najnoviji brojevi evidencije Hrvatske liječničke komore, prema kojima je gubitak liječnika tokom ove i iduće godine samo zbog nastupa dobi za starosnu mirovinu u našoj Županiji preko velikih – 25 posto!

Primjer nedostatka liječnika u obiteljskoj medicini imali smo nedavno nakon zatvaranja ordinacije dr. Zdravka Sertića u Virovitici, čiji stotine pacijenta se pokušavaju upisati u preostale timove u gradu koji su ionako dupkom popunjeni.

Nedostatak liječnika u bolnici postaje evidentan tek zbog prelazaka liječnika u druge ustanove (Bjelovar, Zagreb) jer, slično kao i u obiteljskoj medicini, mnogi liječnici i nastupom pune starosne dobi za mirovinu, nastavljaju raditi – svjesni što potreba sustava, što slabih prihoda po umirovljenju.

Potaknut poslovičnim gubitkom sluha nadležnih za situaciju na terenu, u čekaonicama, ambulantama i uz krevete bolesnika, sporadičnim medijskim objavama o „kadroviranju“ u zdravstvenim ustanovama kao uzroku odlaska liječnika iz njih, spontanim okupljanjem zdravstvenih    djelatnika    ispred    Bolnice    Virovitica     prilikom     nedavnih prosvjeda medicinskih sestara kao i neprekidnim usmenim pritužbama pacijenata na smanjivanje dostupnosti zdravstvene zaštite na koje ukazuju i brojčani pokazatelji – pozivam vas da sa svom ozbiljnošću i metodama vaše struke počnete redovito propitivati rad tijela zdravstvenih ustanova i odgovornih službi osnivača za neodrživo stanje u kojemu se ovdašnje zdravstvo već dulje vrijeme nalazi.

Smatram da smo svi zajedno dužni sveopćoj javnosti podastrijeti jasne podatke o stvarnom stanju temelja zdravstvene zaštite, a to su prije svega zdravstveni djelatnici, pa zatim i sve drugo osoblje, a tek onda materijalni i infrastrukturni čimbenici kojima se često nastoji uljepšati slika upropaštene organizacije i planiranja u zdravstvu Virovitičko- podravske županije.

Berislav Bulat, dr. med.

Predsjednik Županijskog povjerenstva Hrvatske liječnike komore za Virovitičko- podravsku županiju, predsjednik Podružnice Koordinacije hrvatske obiteljske medicine-KoHOM za Virovitičko- podravsku županiju, član Upravnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora-Podružnica Virovitica”.

“ZA ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA IZDVOJENO VIŠE OD 7 MILIJUNA KUNA SAMO OVE GODINE”

Na priopćenje, koje je u ime Županijskog povjerenstva Hrvatske liječnike komore za Virovitičko- podravsku županiju medijima uputio dr. Berislav Bulat i u kojem iznosi problematiku manjka liječnika obiteljske medicine na našem području, zatražili smo odgovor Virovitičko-podravske županije, a koja je osnivač Opće bolnice Virovitica i županijskog Doma zdravlja.

Njihov odgovor također prenosimo u cijelosti:

“U medijima je ovih dana izašao članak u kojem se iznosi niz osobnih viđenja stanja sa zdravstvenim kadrom u zdravstvenim ustanovama VPŽ optužujući „nadležne institucije na terenu“ za „poslovični gubitak sluha na terenu, u čekaonicama, ambulantama i uz krevete bolesnika….. „ i pozivajući – medije ili ne znamo koga da sa svojom ozbiljnošću i metodama struke počne redovito propitivati rad tijela zdravstvenih ustanova i odgovornih službi osnivača za neodrživo stanje u kojem se ovdašnje zdravstvo već dulje vrijeme nalazi“.

Virovitičko-podravska županija kao osnivač zdravstvenih ustanova osobitu pažnju i brigu vodi o zdravstvu na području cijele Županije, a što smatramo da je vidljivo svima koji to žele vidjeti i čuti, jer pacijenti već godinama mogu osjetiti pozitivne učinke ulaganja u zdravstvo kako kroz dostupne medicinske usluge (CT,MR, RTG, UZV i dr.), tako i kroz bolje materijalne uvjete boravka u ambulantama primarne zdravstvene zaštite i prostorima Opće bolnice Virovitica, Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ te vozilima saniteta i hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu VPŽ.

Ulaganja Županije u opremu i prostore zdravstvenih ustanova nisu jedino na što se obraća pažnja kako bi se osigurali uvjeti rada liječnicima i kako bi ih privukli za dolazak i ostanak u našim zdravstvenim ustanovama, već se iz Županijskog proračuna financira najam stanova svim doktorima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, sufinanciraju se kamate na stambene kredite, a od sljedeće godine će se financirati i edukacije liječnika.

Ove, 2019. godine je iz Proračuna VPŽ u zdravstvo iznad standarda uloženo preko 7.000.000 kuna, od toga 310.000 kuna za najamnine i kamate na stambene kredite, a 2020. godine iznos ulaganja će se popeti na 17.000.000 kuna.

Sve aktivnosti i napori zdravstvenih ustanova i Županije su u svrhu osiguravanja najbolje zdravstvene zaštite našim stanovnicima na primarnoj i sekundarnoj razini na području materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa. Smatramo da su materijalno-tehnički uvjeti vidljivi i očigledni, a na području rješavanja kadrovskih problema nije moguće rješenje preko noći s obzirom na to da se do prije nekoliko godina nisu planirale niti odobravale specijalizacije, a za što bi odgovor trebalo potražiti na višim razinama.

Jedan od razloga zašto u našoj Županiji ovih nekoliko godina imamo smjenu generacija liječnika na svim razinama leži i u politici planiranja stručnog usavršavanja liječnika nadležnog Ministarstva. Problem velike fluktuacije liječnika u zdravstvenim ustanovama nije problem samo Virovitičko-podravske županije, već i svih Županija koje su pretežno ruralne ili su položajno daleko do većih urbanih sredina, a sve je to hrvatska stvarnost koju svakodnevno gledamo u medijima i koja je posljedica ulaska u EU i otvorenog tržišta rada gdje je medicinska struka deficitarna i tražena.

Opća bolnica Virovitica daleko prednjači s brojkama odlaska i dolaska liječnika, jer je i broj zdravstvenog kadra u ovoj ustanovi najveći, tako da je tijekom 2018. i 2019. godine ukupno zaposleno 29 doktora medicine, od kojih je njih 10 iz statusa pripravnika/stažista zaposleno kao specijalizanti. četiri doktora je otišlo u mirovinu, četiri u inozemstvo ili drugu ustanovu, a dva su prekinula specijalizaciju.

U Domu zdravlja VPŽ situacija je ozbiljnija, jer je protok liječnika kroz sustav još veći, s obzirom na to da doktori dolaze i ubrzo odlaze, dobivši željenu bolničku specijalizaciju jer su im one atraktivnije od opće/obiteljske koje Dom zdravlja kontinuirano raspisuje. Imamo samo jednog nedavno završenog specijalistu opće/obiteljske medicine i jednu doktorice koja je još na specijalizaciji, za druge specijalizacije nema interesa.

Uglavnom, u zadnje dvije godine 9 doktora je došlo, a isto toliko otišlo iz ordinacija opće/obiteljske medicine jer se nastavlja trend da je Dom zdravlja baza dok liječnici ne dobiju željenu bolničku specijalizaciju.

U Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ nije bilo kadrovskih promjena, ali je zato važno napomenuti da Zavod za hitnu medicinu VPŽ ima pozitivne pomake u 2018. i 2109. godini te je u te dvije godine zaposleno 12 liječnika, a 6 je sporazumno prekinulo radni odnos, što znači da je Zavod za hitnu medicinu VPŽ 01.01.2018. godine imao zaposleno 8 liječnika, a danas ih ima 14, a koji u timovima Zavoda pružaju hitnu medicinsku pomoć našim građanima.

Odlaskom dr. Sertića u mirovinu ništa se nije promijenilo po pitanju broja doktora jer je doktor već nekoliko godina na bolovanju i nije radio svoju praksu, već su ju odrađivali liječnici s kojima je dr. Sertić to dogovorio, uglavnom umirovljenici. Sada su ti pacijenti prema njihovim željama, upisani u ordinacije drugih doktora u kojima dobivaju potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Virovitičko-podravska županija je svjesna svih iznesenih problema te u tome iznimno cijenimo i uvažavamo sve one liječnike koji rade iznad svojih normi i mogućnosti, kako zdravlje naših građana ne bi bilo ugroženo. U suradnji sa svojim zdravstvenim ustanovama, Županija će nastaviti razvijati i poboljšavati zdravstvenu skrb za svoje građane na svim razinama kako bismo bili još bolji i još više na usluzi našim građanima.

Virovitičko-podravska županija.”

(www.icv.hr)