OPĆINA LUKAČ Počinju radovi na uređenju i asfaltiranju ceste i nogostupa na groblju u Zrinju Lukačkom

blank

Danas (ponedjeljak) je u prostorijama Općine Lukač načelnik općine Lukač Đuro Bukvić potpisao Ugovor o uređenju i asfaltiranju ceste i nogostupa na groblju u Zrinju Lukačkom, sa direktorom tvrtke BRANA d.o.o. iz Virovitice Slavkom Rajnovićem.

Nakon provedenog javnog natječaja, kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka BRANA d.o.o. iz Virovitice, vrijednost radova je 246.753 kuna, a radovi na groblju započet će odmah nakon potpisivanja Ugovora.

Općina Lukač navedeni je projekt prijavila na Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema “Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te će Ministarstvo navedeni projekt sufinancirati sa iznosom od 70.000 kuna. Završetak radova (asfaltni sloj) očekuje se na proljeće.

(Općina Lukač)