Od 1. siječnja „sve na jednom mjestu“: Virovitičko-podravska županija preuzima poslove i 55 djelatnika Ureda državne uprave

Foto: K. Toplak

Od 1. siječnja, županije preuzimaju djelatnike i poslove ureda državne uprave. Tako će Virovitičko-podravska županija preuzeti 55 djelatnika (52 na neodređeno i 3 na određeno nap.a.), te poslove koje su do sada oni radili u sklopu Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije.

– Županije preuzimaju više od 200 poslova koje su do sada odrađivali uredi državne uprave. To je jedna od najvećih reformi do sada. S ciljem racionalizacije i optimizacije rada Virovitičko-podravska županija će preuzeti djelatnike i poslove koje je do sada radio Ured državne uprave VPŽ. Na razini cijele Hrvatske, 608 djelatnika izrazilo je želju za stimulativne otpremnine i odlazak u mirovinu, a na području VPŽ, 14 djelatnika Ureda državne uprave VPŽ je odlučilo uzeti otpremnine i otići u mirovinu. Tako će naši građani, na jednom mjestu imati potpunu uslugu, neposredno ćemo i samostalno odgovarati potrebama naših građana, a učinkovita i kvalitetnije usluga, kao i baza podataka, će im biti dostupna na jednom mjestu. Djelatnici koji su i do sada radili ove poslove, nastavit će ih raditi od 1. siječnja – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović na sjednici Županijske skupštine VPŽ.

Naime, novim Zakonom o sustavu državne uprave omogućio je povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama odnosno upravnim tijelima županije. Tim će se postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne upravne na razini najbližoj građanima. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz Državnom proračuna s razdjela Ministarstva uprave, a sporazumima će se regulirati pitanja o preuzimanju državnih službenika i namještenika, opreme, sredstava za rad, pismohrane i druge dokumentacije, financijskih obveza te prava i obveza ureda državne uprave.

S obzirom da se zbog preuzimanja poslova Ureda državne uprave proširuje opseg poslova dosadašnjih upravnih tijela županije, od 1. siječnja mijenja se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela VPŽ.

Tajništvo nastavlja s radom kao Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu
Ured župana nastavlja s radom kao Služba za poslove župana i opće poslove
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove nastavlja s radom kao Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu nastavlja s radom kao Upravni odjel za obrazovanje i demografiju
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb nastavlja s radom kao Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša nastavlja s radom kao Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove.
Služba za javne financije ne mijenja djelokrug ali znatno mijenja opseg poslovanja jer u okviru Službe za javne financije predviđeni su ukupni rashodi za preuzete djelatnike Ureda državne uprave. (vpz.hr)